MLOČÍ JEZÍRKA

Pozorování a aktuality

O biotopu

V katastru obce Valašská Bystřice, okr. Zlín jsme na jednom bezejmenném potůčku vybudovali kaskádu sedmi jezírek, abychom umožnili rozmnožování silně ohroženého mloka skvrnitého. Mloci se v této oblasti pravidelně v hojném počtu rozmnožovali v bočních tůňkách tohoto potůčku. Před přibližně 15 lety však vlivem povodňového deště došlo k zařezání dna potoka do podloží, v některých místech až do hloubky jednoho metru. Tím zanikly boční tůňky tolik důležité pro vývin vodního stadia larev mloků. Další nepříznivou okolností se staly dlouhé periody bez deště v posledních letech. Potok v jarním i letním období vysychá, což má za následek, že vývoj larviček není dokončen.

V důsledku tohoto negativního vývoje klesly počty dospělých mloků a hrozilo jejich vymření. Vzhledem k dlouhověkosti tohoto druhu obojživelníků byla naděje, že po vybudování jezírek dojde k obnovení reprodukce přeživších mloků, což se nakonec skutečně podařilo.

Historie

V roce 2018 majitel louky, nacházející se nad soustavou jezírek vybudovaných na potůčku, požádal o umožnění vjezdu na svůj pozemek.  Vyhovění této žádosti si vyžádalo vybudování mostu přes potok a tím zánik 3 nejdůležitějších tůní. Jak už to někdy bývá, vše zlé je k něčemu dobré. 

Most jsme vybodovali tak, aby vznikla malá přehradní hrázka a nad ní hlubší a rozsáhlejší jezírko, tentokrát vhodné i pro jiné obojživelníky, nejen mloky. V krátké době se tam z okolí nastěhovali čolci horští skokani, kuňky a užovky obojkové. Současně s touto větší nádrží jsme vytvořili několik jiných tůní pro mloky, jako náhrada za ty, které padly za oběť vybudovanému přemostění.

V těsném sousedství mločích jezírek se nachází starý ovocný sad s torzy ovocných stromů a nehnojenou extenzivní loukou o rozloze 0,3 ha. Zde po mnoho let živoří několik druhů denních motýlů. Jiná louka, kvůli které se stavěl výše uvedený most, zajišťující přístup a příjezd na tuto plochu, se o rok později (2019) stala prodejnou. Nabídnuta cena rozhodla, že se louku (0,8 ha) podařilo koupit a zvětšit tak plochu pro motýly na 1,1 ha. Vzájemné propojení obou ploch už bylo dílem několika pracovních dnů. I tato louka nebyla pravděpodobně nejméně v posledních 20 létech hnojena. Luční porost je nízký a rozvolněný s množstvím holých plošek s vysýchavou strukturou půdy.

Ačkoliv se jedná o typickou valašskou krajinu, kde vedle malých lesíků převládají luční porosty a tyto jsou v posledních létech obhospodařování v ekologickém režimu, přesto zde motýlí fauna neprosperuje. Jsou k tomu 2 důvody. 1. Druhové složení luk je velmi chudé – scházejí živné rostliny pro housenky a druhy rostlin poskytující nektar motýlím dospělcům. 2. Všechny louky v širokém okolí jsou posekány během jediného dne a následně sklízeny a to vždy 2x za rok. Tato praxe je v přímém rozporu s vývojovým procesem motýlů.

Poučeni ze zmíněných nedostatků, jsme na oněch vlastněných pozemcích na ploše 1,1 ha zvolili přijatelnější způsob obhospodařování. Plochy jsou sekány 1x za rok a to buď 1 týden v červnu, nebo pouze v druhé polovině září až říjnu. Ale vždy zůstane třetina až polovina plochy neposečené.

 

seznam druhů motýlů biotopu Mločí jezírka Valašská Bystřice
název druhu latinsky
soumračník máčkový Erynnis tages
soumračník čárkovaný Hesperia comma
bělásek hrachorový (Realův) Leptidea sinapis (reali)
bělásek řepový Pieris rapae
žluťásek čičorečkový (jižní) Colias hyale (alfacariensis)
ohniváček černokřídlý Lycaena phlaeas
ohniváček černočárný Lycaena dispar
ohniváček černoskvrnný Lycaena tityrus
modrásek štírovníkový Cupido argiades
modrásek jehlicový Polyommatus icarus
modrásek podobný (obecný) Plebeius argyrognomon (ideas)
babočka admirál Vanessa atalanta
babočka bodláková Vanessa cardui
perleťovec stříbropásek Argynnis paphia
perleťovec prostřední Argynnis adippe
perleťovec nejmenší Boloria dia
perleťovec dvanáctitečný Boloria selene
okáč voňavkový Brintesia circe
okáč bojínkový Melanargia galathea
okáč zední Lasiommata megera
okáč luční Maniola jurtina
okáč prosíčkový Aphantopus hyperantus
okáč poháňkový Coenonympha pamphilus
přástevník chrastavcový Diacrisia sannio

Další fotografie jsou dostupné ve fotogalerii zde