• PŘÍRODA JE NÁŠ CHRÁM
  V NAŠICH BIOTOPECH OBNOVUJEME PŘÍRODU PRO DALŠÍ GENERACE
 • MY PŘÍRODĚ, PŘÍRODA NÁM
  PÉČE O PŘÍRODU NÁS INSPIRUJE K PÉČI O ZDRAVÍ
 • ZDRAVÝ ŽIVOT S PŘÍRODOU
  ZE ZDRAVÉ PŘÍRODY DO ZDRAVÝCH POTRAVIN
 • SEMIX. INSPIROVÁNI PŘÍRODOU
  UŽIJ SI VÍC PŘÍRODY! UŽIJ SI SEMIX!
 • EXMOORSKÝ DIVOKÝ KŮŇ

SLOVO ZAKLADATELE

Vážení návštěvníci stránek Natura – Semix,
pravděpodobně první otázka, která Vás napadne při otevření našich internetových stránek, může znít – proč právě Semix něco aktivně podniká v ochraně přírody? Odpověď na tuto jednoduchou otázku je překvapivě složitá - důvodů jsou až desítky. Obecně vzato ochrana přírody a krajiny stojí v naší společnosti na okraji zájmu. Skupina vysoce erudovaných biologicky vzdělaných odborníků spolu s nadšenými ochranáři tvoří zoufale malý podíl z počtu obyvatel. Absolutní většina společnosti si neuvědomuje, že...

ČÍST VÍCE

SMUTNÁ ZPRÁVA

Když jsem se dozvěděl o úmrtí ředitele ostravské Zoologické zahrady pana Petra Čolase, byl jsem zdrcen a smutný. Před několika měsíci jsem od něho obdržel vzkaz, že by se se mnou chtěl sejít. Ke schůzce nakonec nedošlo patrně z důvodu jeho nemoci. Už se nedozvím, co mi chtěl sdělit. Ale jeho sdělení lze nejlépe odvodit z jeho citátu, který jsem si dovolil požít z dostupného tisku:Petr Čolas

"My lidé jsme toho už zničili a vyhubili tolik, že jakákoli ztráta dalšího živočišného nebo rostlinného druhu nás posunuje ke zhroucení celých ekosystémů. Každý z nás je na světě jen na krátké návštěvě. Měl by proto v čase, který je mu dán a o kterém nevíme, jak dlouho bude trvat, nehromadit jen pomíjivé zemské statky. Měl by se raději pokusit udělat vše proto, aby těm, co přijdou po něm, předal Zemi alespoň v takovém stavu, v jakém ji převzal od svých předchůdců. Anebo ještě lépe, ve stavu lepším.“

Hloubka a závažnost tohoto naléhavého textu je přesně to, co sdílím ve své mysli a co se snažím alespoň v malém rozsahu dle svých možností uplatňovat v budování a správě našich přírodních rezervací. Pan Petr Čolas byl obeznámen s našimi projekty a byl jejich příznivcem, snažil se je podporovat i finančně. Patří mu za to velký dík a slibuji za kolektiv přírodě nakloněných příznivců v Semixu, že na realizaci závěru plynoucích z citátu budeme usilovně pracovat.

Kamil Lisal

NAVŠTIVTE NAŠE PŘÍRODNÍ AREÁLY

Cílem obnovy základních funkcí krajiny v našich přírodních lokalitách je podpora ohrožených a chráněných druhů organismů - ptáků, obojživelníků, bezobratlých živočichů a ryb a zachování přírody pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

NAVŠTIVTE NAŠE PŘÍRODNÍ AREÁLY

Máme rádi přírodu...

... a proto jsme se rozhodli zapojit do péče o českou přírodu a najít lokality, ve kterých bychom mohli obnovit původní ráz krajiny. Máme potřebu přírodu chránit a šetrně nakládat s jejími hodnotami. Více se dočtete v časopise Ochránce+

Začali jsme v roce 1995

"Návrat ke kořenům" jsme zatím realizovali v šesti přírodních lokalitách, které jsme postupně skoupili (v případě Louky u kruháče pronajali) pro jejich výjimečnost a šanci vrátit krajině původní ráz. Výroční zpráva za rok 2017

Naše vize

Chceme uchovat přírodu pro příští generace. Chceme vrátit vodu tam, kde bývala, protože jen tak lze do těchto míst vrátit život v plné kráse. Naším dlouhodobým záměrem je utvářet přirozené podmínky pro faunu a flóru vytipovaných biotopů a uchovat ji tak pro budoucnost, pro naše děti.  

FAKTA

O lokalitu pečuje potravinářská společnost SEMIX, je ve vlastnictví jednoho z jejích společníků. Společníci firmy SEMIX investovali nemalé vlastní finanční prostředky, další finance jsme obdrželi z regionálních operačních programů. Byly zakoupeny vhodné přírodní lokality a obnoven původní ráz krajiny. SEMIX zajišťuje rozvoj a údržbu lokality, a to v souladu s potřebami jednotlivých druhů rostlin a živočichů zde se vyskytujících.
Potravinářská firma SEMIX je svou láskou k přírodě i surovinám pověstná. Postupy při výrobě potravin jsou z hlediska technického zařízení i způsobů zpracování voleny tak, aby pro spotřebitele byly zachovány všechny přirozeně obsažené živiny. Výrobky od Semixu nezatíží váš organismus a jejich nákupem zároveň podpoříte ochranu přírody, pomůžete chránit mnoho ohrožených druhů. E-shop: www.zdravyzivot.com


Logo MS krajDěkujeme Moravskoslezskému kraji, jmenovitě hejtmanu Ivu Vondrákovi a náměstkyni Jarmile Uvírové, za velice rychlý, operativní a vstřícný přístup a finanční podporu ve výši 800.000 Kč.
Tyto finanční prostředky nám umožnily vybudování elektrického ohradníku a aklimatizační ohrady s přístřeškem pro pastvu exmoorských divokých koní.

Důsledkem pastvy divokých koní lokalita Kozmické ptačí louky postoupila o stupeň výše v ochraně a podpoře biodiverzity nejen na biotopu samém, ale jako biocentrum pro široké okolí Hlučínska.

64 ha

ROZLOHA BIOTOPŮ

6

POČET BIOTOPŮ

7+

ODBORNÝ DOZOR

NÁŠ TÝM

Představujeme tým lidí, kteří mají největší podíl na našich krocích.

Kamil Lisal

Spolumajitel Firmy

Ochraně přírody se věnuje celý život. Příroda je to nejcennější, co máme.

Pavel Kratochvíl

Spolumajitel Firmy

Příroda je jeho koníčkem, relaxuje v ní. Zvláštní pouto si vytvořil ke krajině západního Slezska.

Michal Čižmár

Spolumajitel Firmy

Svůj vztah k přírodě charakterizuje jednou větou: Co člověk přírodě bere, to by jí měl vrátit.

Marie Slabejová

Ekolog Firmy

Příroda pro mne byla, je a vždy bude srdeční záležitostí. Jsem hrdá, že mohu pracovat s podobně smýšlejícími lidmi.

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z NAŠICH BIOTOPŮ

ZOBRAZIT FOTOGRAFIE

Chci odebírat newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.