KLUB PŘÁTEL KOZMICKÝCH LUK

Klub přátel Kozmických luk

Registrace Přihlášení

Vznik a poslání Klubu je postaveno na myšlence, že ochrana přírody je celospolečenským zájmem, celospolečenskou odpovědností a tedy i odpovědností každého jednotlivce. Znamená to, že každý podle svých možností a schopností by měl být nápomocen k uchování přírodních poměrů ve svém okolí. Klub si klade za cíl zapojit do aktivní ochrany co nejširší spektrum občanů, přispět k poznání a zvýšení úrovně znalostí o přírodních procesech a potřebě ochrany. Nechceme, aby naše lokality byly místem, kde se lidé chodí jen dívat, ale kde se mohou i sami realizovat a spolupodílet se na jejich utváření. Chceme dostat člověka do přírody a přírodu do člověka.

Účastí v klubu se člen hlásí k těmto zásadám a aktivitám:

-          Klub je platformou k diskuzi, předávání poznatků, hledání řešení. Je možností jak zapojit širší okruh příznivců do spoluvytváření podmínek pro rozvoj biotopů ve správě společnosti Semix  ve prospěch flory a fauny. Jeho cílem je zapojit do ochrany přírody co nejvíce vážnějších zájemců.

-          Klub je prostředkem, jak rozšířit personální základnu v údržbě areálů a jednotlivých biotopů podle možnosti jednotlivých členů a to buď fyzickým zapojením do brigádnických akcí, nebo i ve formě finanční podpory, která bude použita k zabezpečení financování údržby lokalit. Obě formy podpory jsou zároveň i podmínkou členství v Klubu.

-          Členové budou mít možnost přispívat do fóra klubu a rubriky aktualit na webových stránkách natura.semix.cz

-          Členové budou mít přístup k webové kameře a mohou tak sledovat aktuální dění na lokalitě Kozmice. Členové budou dostávat informace prostřednictvím informatika „Newsletter“ a sami do něj mohou i přispívat. Členové budou mít možnost ke sledování ptactva využívat další, jinak nepřístupné, pozorovatelny.

-          Členové klubu budou mít možnost nákupu výrobků firmy Semix za výhodnější ceny shodné se zaměstnanci firmy.

-          Členové vyvinou úsilí k rozšíření členstva Klubu z řad svých známých.

Přihlášením se do Klubu zájemce zároveň vyjadřuje ztotožnění se se zásadami Klubu.


JAK SE STÁT ČLENEM KLUBU?

1/  Klikněte níže v zelené liště na tlačítko ZAŘADIT DO EVIDENCE

2/  Vyplňte svůj email

Tím se automaticky stáváte Přítelem Kozmických ptačích luk. Následně Vás prostřednictvím emailů budeme informovat o dění v Kozmicích a budeme Vás pozývat na setkání, přednášky, akce. Emaily posíláme zhruba 1x za 3 týdny, tzn. schránku Vám emaily rozhodně nezahltíme :-)

Chci odebírat newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.