PODPOŘTE NÁS

Pomozte ČSOP Ochránce udržet přírodu zdravou a vybudovat příznivé podmínky pro přežití ohrožených druhů živočichů a rostlin v přírodních lokalitách Kozmické ptačí louky, Raduňský mokřad, Kobeřické motýlí stráně, Strejčkův lom v Krčmani, Mločí jezírka ve Valašské Bystřici nebo Louka u kruháče. Za všechny vaše dary děkujeme! 

Finanční dar můžete poslat prostřednictvím formuláře na zabezpečeném dárcovském portálu Darujme.cz. Vybrat si můžete mezi platbou kartou a bankovním převodem. Nejefektivnější pomocí je pravidelná finanční podpora. I malé, pravidelně darované částky (např. měsíčně) mají pro nás cenu. Výhodou je rozložení daru do nižších částek. ČSOP jakožto obdarovávaná organizace může s darem počítat a plánovat a můžeme jej efektivně využít v případě nečekaných výdajů nebo financování nových aktivit. Svůj dar můžete nasměrovat na konkrétní projekt - je na vaší volbě, kterou přírodní lokalitu svým darem podpoříte. Můžete také naši činnost podpořit bez udání, na který konkrétní projekt prostředky věnujete. 

 

Členové ČSOP Ochránce či naši současní dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou využít i přímého převodu peněz na transparentní účet ČSOP Ochránce č. 2301401579/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej také ve prospěch transparentního účtu č. 2301401579/2010, opět prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu, kterým určíte lokalitu, na níž má být váš příspěvek použit.

Přehled variabilních symbolů

13 - Kozmické ptačí louky; 23 - Kobeřické motýlí stráně; 33 - Raduňský mokřad; 43 - Strejčkův lom; 53 - Louka u "kruháče"; 63 - Mločí jezírka; 99 - všeobecná podpora

Z vašich finančních darů můžeme realizovat naše aktivity ve větší kvalitě a i finanční náročnosti. Každého daru, ať už je v řádu jednotek či stovek korun, si ceníme. Svědčí o vaší hluboké důvěře a podpoře, kterých si nesmírně vážíme.

Potvrzení o přijetí daru

Ke všem darům, které přesáhnou 1000 Kč ročně (včetně) zašleme dárci k podpisu darovací smlouvu, která současně platí i jako potvrzení o darované částce pro daňové účely. V darovací smlouvě bude uvedeno, že finanční dar je věnován a bude použit na financování neziskových aktivit, konkrétně pro účely údržby a rozvoje přírodních lokalit pod patronací ZO ČSOP Ochránce. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme darovací smlouvu na požádání.

Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10 % základu daně.

Jméno dárce bude zveřejněno v tabulce dárců. Pokud chcete vystupovat anonymně, prosíme o upozornění na tento fakt v emailu. 

Všem dárcům srdečně děkujeme!

 
Podpořte nás

Dárci

Datum Jméno Částka Účel Certifikát
21.9.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 123
21.7.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 122
21.9.2020 Irena Pernikářová 150 Kč Kozmické ptačí louky 121
21.9.2020 Jana Kanichová 10.000 Kč Kozmické ptačí louky 120
18.8.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 119
18.8.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 118
18.8.2020 Irena Pernikářová 150 Kč Kozmické ptačí louky 117
10.8.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 116
21.7.2020 Petra Višnická 1000 Kč Kozmické ptačí louky 115
20.7.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 114
15.7.2020 Irena Pernikářová 150 Kč Kozmické ptačí louky 113
13.7.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 112
10.7.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 111
23.6.2020 Martin Bömer 101 Kč Kozmické ptačí louky 110
23.6.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 109
23.6.2020 Marie Drobíková 500 Kč Kozmické ptačí louky 108
23.6.2020 Martin Bömer 101 Kč Kozmické ptačí louky 107
23.6.2020 Pavel Kratochvíl 50.000 Kč Kozmické ptačí louky 106
16.6.2020 Irena Pernikářová 150 Kč Kozmické ptačí louky 105
16.6.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 105
16.6.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 104
26.5.2020 Jakub Skalík 300 Kč Kozmické ptačí louky 102
26.5.2020 Gabriela Frašová 500 Kč Kozmické ptačí louky 101
20.5.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 100
19.5.2020 Irena Pernikářová 100 Kč Kozmické ptačí louky 099
19.5.2020 Josef Chadraba 61 Kč Kozmické ptačí louky 098
19.5.2020 Michal Suko 100 Kč Kozmické ptačí louky 097
13.05.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 096
12.05.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 095
12.05.2020 Marek Mach 100 Kč Kozmické ptačí louky 094
21.4.2020 Irena Pernikářová 100 Kč Kozmické ptačí louky 093
21.4.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 092
20.4.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 091
14.4.2020 Ivana Čecháčková 500 Kč Kobeřické motýlí stráně 090
14.4.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 089
14.4.2020 Stanislav Šuška 300 Kč Kozmické ptačí louky 088
31.3.2020 Jiří Koval 1500 Kč Kozmické ptačí louky 087
23.3.2020 Anonymní dárce 500 Kč Všeobecná podpora 086
20.3.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 085
17.3.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 084
17.3.2020 Irena Pernikářová 100 Kč Kozmické ptačí louky 083
9.3.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 082
2.3.2020 Petra Meixnerová 100 Kč Kozmické ptačí louky 081
25.2.2020 Magdaléna Schreiberová 2000 Kč Kozmické ptačí louky 080
20.2.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 079
17.2.2020 Irena Pernikářová 100 Kč Kozmické ptačí louky 078
13.2.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Kozmické ptačí louky 077
11.2.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 076
20.1.2020 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 075
13.1.2020 zaměstnanci společnosti Semix 1200 Kč Kozmické ptačí louky 074
13.1.2020 Luděk Bednarz 500 Kč Kozmické ptačí louky 073
10.1.2020 Karin Fričová 111 Kč Raduňský mokřad 072
6.1.2020 man. Glauderovi 5000 Kč Kozmické ptačí louky 071
30.12.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 070
30.12.2019 Edita Bílá 500 Kč Kozmické ptačí louky 069
30.12.2019 Lukáš Bjolek 500 Kč Kozmické ptačí louky 068
15.12.2019 Jiří Koval 500 Kč Kozmické ptačí louky 067
15.12.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Kozmické ptačí louky 066
21.11.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Kozmické ptačí louky 065
20.11.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 064
13.11.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 063
21.10.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 062
06.11.2019 Zdeněk Frélich 2000 Kč Kozmické ptačí louky 060
22.10.2019 Otakar Závalský 2000 Kč Kozmické ptačí louky 059
15.10.2019 Věra Bendová 2000 Kč Kozmické ptačí louky 058
14.10.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 057
1.10.2019 Tomáš Gajda 1500 Kč Kozmické ptačí louky 056
21.9.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 055
20.9.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 054
20.8.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 053
20.8.2019 Jiří Koval 300 Kč Kozmické ptačí louky 052
20.8.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Kozmické ptačí louky 051
25.7.2019 Petr Matoušek 1000 Kč Kozmické ptačí louky 050
22.7.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 049
15.7.2019 Luděk Bednarz 500 Kč Všeobecná podpora 048
2.7.2019 Tomáš Hrabčík 1000 Kč Kozmické ptačí louky 047
2.7.2019 Pavla Ježková 1000 Kč Kozmické ptačí louky 046
25.6.2019 Jan Vařín 200 Kč Kozmické ptačí louky 045
20.6.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 044
22.5.2019 Glauderovi 9000 Kč Kozmické ptačí louky 043
20.5.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 042
3.5.2019 Jarmila Vránová 2000 Kč Raduňský mokřad 041
2.5.2019 Magdalena Schreiberová 1000 Kč Raduňský mokřad 040
23.4.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 039
16.4.2019 Ivana Sýkorová 222 Kč Kozmické ptačí louky 038
15.4.2019 Magdalena Schreibertová 1000 Kč Kozmické ptačí louky 037
14.4.2019 Ondřej Váňa 118 Kč Kozmické ptačí louky 036
27.3.2019 Martin Pavlíček 2000 Kč Kozmické ptačí louky 035
24.3.2019 Michal Němec 300 Kč Kozmické ptačí louky 034
20.3.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 033
20.2.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 032
12.2.2019 Jana Kanichová 10 000 Kč Kozmické ptačí louky 031
21.1.2019 Martin Pavlíček 500 Kč Kozmické ptačí louky 030
15.1.2019 Jiří Koval 300 Kč Kozmické ptačí louky 029
14.1.2019 Lenka Trojáčková 300 Kč Kozmické ptačí louky 028
14.1.2019 Patrik Totka 300 Kč Kozmické ptačí louky 027
13.1.2019 Petr Pavelčík 1000 Kč Kozmické ptačí louky 026
13.1.2019 Pavel Kubina 500 Kč Kozmické ptačí louky 025
13.1.2019 Martin Vlk 300 Kč Kozmické ptačí louky 024
12.1.2019 ZO ČSOP Ostrov - Adrián Czernik 1000 Kč Kozmické ptačí louky 023
11.1.2019 Patrik Totka 300 Kč Kozmické ptačí louky 022
11.1.2019 Radim Čechák 100 Kč Kozmické ptačí louky 021
11.1.2019 Petr Tarant 300 Kč Kozmické ptačí louky 020
11.1.2019 Jiří Webershinke 300 Kč Kozmické ptačí louky 019
11.1.2019 Jaromír Vaněk 500 Kč Kozmické ptačí louky 018
23.12.2018 Otakar Závalský 3000 Kč Kozmické ptačí louky 017
20.12.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 016
20.11.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 015
22.10.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 014
1.10.2018 Gabriela Salichová 2000 Kč Všeobecná podpora 013
20.9.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 012
12.9.2018 ZŠ Stěbořice, okres Opava, žáci 8. třídy 500 Kč Kozmické ptačí louky 0011
20.8.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0010
20.7.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0009
20.6.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 008
30.5.2018 Ing. Markéta Dufková 500 Kč Raduňský mokřad 007
30.5.2018 Ing. Markéta Dufková 500 Kč Kobeřické motýlí stráně 006
21.5.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0005
Dar mimo transp. účet Jiří Koval 200 Kč Kozmické ptačí louky 0004
Dar mimo transp. účet Semix Pluso 57.000 Kč Kozmické ptačí louky -
17.5.2018 Otakar Zavalský 2.000 Kč Kozmické ptačí louky 0003
20.04.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0002
29.03.2018 Otakar Zavalský 5.000 Kč Kozmické ptačí louky 0001

Kontaktní osoba:

Marie Slabejová

Marie Slabejová

slabejova@semix.cz

tel: 739 323 534

 

Pomáhat přírodě můžete také nákupem cereálních produktů Semix. Nákupem našich produktů nám pomáháte tvořit zisk, který zčásti investujeme do aktivit na ochranu přírody a životního prostředí. Z každého prodaného výrobku jde několik haléřů na financování našich EKO aktivit.

POMOZTE NÁM!