AREÁL SPOLEČNOSTI SEMIX PLUSO

Aktuality z oblasti Areál společnosti SEMIX PLUSO

koroptev polní

Příroda mezi domy

Po, 22.06.2020

Po výstavbě nové výrobní haly společnosti Semix Pluso v Oticích zbyl v areálu společnosti kousek nevyužité plochy. Plocha o rozloze 3 tis. m2 byla zarostlá především ruderální vegetací, před samotnou stavbou nové výrobní haly fungovala parcela jako pole...