U STREJČKOVA LOMU (KRČMAŇ)

Aktuality z oblasti U Strejčkova lomu (Krčmaň)

Král noci U Strejčkova lomu

Po, 27.07.2020

Na lokalitě přírodní památky U Strejčkova lomu (u obce Krčmaň v olomouckém kraji) můžeme každoročně pozorovat hnízdění výra velkého. I letos byl stálý výří pár úspěšný a vyvedl tři mláďata.

překvapení návštěvníku přírodní památky

Obrazce z kamenů, poházené odpadky, úklid..

Po, 15.06.2020

Každoroční údržba PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix už více než desetiletí aktivně stará, si žádá nejen seče, ale i vyřezávání náletových keřů. Je to každoroční boj s přirozenou sukcesí. Proč sukcesi bráníme, když je přirozená?

Modrásek rozchodníkový znova U Strejčkova lomu

Pá, 18.10.2019

Tento zajímavý motýl se v minulosti nacházel na lokalitě PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix již více než deset let aktivně stará. Předtím, než se společnost Semix převzala péči o tuto lokalitu, podléhalo toto území neúprosné sukcesi a již se zdálo, že modrásek rozchodníkový i s rozchodníky velkými, nadobro zmizeli. 

O to vetší byla naše radost, když jsme U Strejčkova lomu po několika letech usilovné, ale k přírodě citlivé práce, pozorovali několik rostlin rozchodníků velkých a následně i modrásky rozchodníkové. Do budoucna budeme nadále lokalitu udržovat bez náletů křovin a vhodně načasovanou mozaikovou sečí.