U STREJČKOVA LOMU (KRČMAŇ)

Aktuality z oblasti U Strejčkova lomu (Krčmaň)

Modrásek rozchodníkový znova U Strejčkova lomu

Pá, 18.10.2019

Tento zajímavý motýl se v minulosti nacházel na lokalitě PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix již více než deset let aktivně stará. Předtím, než se společnost Semix převzala péči o tuto lokalitu, podléhalo toto území neúprosné sukcesi a již se zdálo, že modrásek rozchodníkový i s rozchodníky velkými, nadobro zmizeli. 

O to vetší byla naše radost, když jsme U Strejčkova lomu po několika letech usilovné, ale k přírodě citlivé práce, pozorovali několik rostlin rozchodníků velkých a následně i modrásky rozchodníkové. Do budoucna budeme nadále lokalitu udržovat bez náletů křovin a vhodně načasovanou mozaikovou sečí.

Brigáda U Strejčkova lomu

Po, 16.09.2019

Během druhého zářijového víkendu proběhla na biotopu PP U Strejčkova lomu, o který se společnost Semix aktivně stará, akce na odstranění invazivního trnovníku akátu.

Údržba přírodní památky

Ne, 15.09.2019

V PP U Strejčkova lomu máme celoročně dost práce. Staráme se o seče, které provádíme velmi pečlivě, jako mozaiku kvetoucích bylin, se zastoupením mnohdy velmi vzácných a ohrožených druhů. Bráníme sukcesi, která neúnavně vytlačuje stepní trávníky a prosazuje keře a bohužel i invazivní trnovník akát. 

Velmi nám záleží na přírodě kolem nás. Ceníme si návštěvníků, kteří tento biotop vnímají jako kus nádherné přírody a né jen jako prostor, kde vyhodí odpadky a jdou dál. 

Děkujeme paní Janě Lubojacké za krásná slova, která nám zaslala.