PŘÍRODA MEZI DOMY

Příroda mezi domy

Po, 22.06.2020

koroptev polní

Po výstavbě nové výrobní haly společnosti Semix Pluso v Oticích zbyl v areálu společnosti kousek nevyužité plochy. Plocha o rozloze 3 tis. m2 byla zarostlá především ruderální vegetací, před samotnou stavbou nové výrobní haly fungovala parcela jako pole...

Během dubna jsme tuto plochu oseli regionální směsí pro květnatou louku, byly zde vysazeny drobné keře naší původní flory a staré odrůdy ovocných stromů. Plocha bude také vhodně udržována a ošetřována mozaikovou sečí.

Drobné keře naší původní květeny jako hlohy, trnky, brsleny, zimolezy nebo dřišťály, už z našich zahrad téměř zmizely a je to velká škoda. Pro ptáky, kteří na těchto keřích mohou stavět hnízda, a přitom jsou chráněni ostrými trny (hlohy, růže, dřišťály, trnky), nalézají zde potravu v zimních měsících a pro opylovače, kteří od prvního kvítku neúnavně sbírají nektar, je takový květnatý keřo-bylinný pás nenahraditelnou pomocí.

V areálu Společnosti Semix jsme vysázeli na 350 kusů těchto keřů

Už nyní se na lokalitě vyskytuje hejno 14 kusů dnes ohrožené koroptve polní, které výsadba květnaté louky spolu s keři a stromy také podpoří, nejen z hlediska šetrné údržby a sečením zeleně ve vhodnou dobu. Vegetační mozaiku v krajině jistě ocení i mnoho druhů hmyzu jako motýli nebo samotářské včely.

Společně se širším okolím areálu společnosti Semix, které je tvořeno především polními pozemky, bude tato ploška fungovat jako zelená oáza nejen pro přírodu, ale také po stránce duševní. Příroda kolem nás prokazatelně působí blahodárně na naše zdraví a psychiku.