AKTUALITY

Všechny aktuality

Svatební tance potápky roháče

Po, 06.07.2020

Až do letošního roku na Kozmických ptačích loukách potápky roháči nebyli – tito ptáci potřebují hlubší a rozsáhlejší vodu. Louky jsou především domovem bahňáků, kteří v mělké vodě sbírají potravu tkz. vypichováním. Vlivem letošního vlhkého startu hnízdí sezóny je na správných místech vody dostatek a mohli jsme pozorovat zásnubní tance těchto největších evropských potápek.

Autor foto: Jan Unucka

Jak to je s vodou?

St, 01.07.2020

Aktuální silné srážky opět podávají důkaz o špatném stavu našich vod. Vybetonovaná a narovnaná koryta potoků, řek a uměle vysušená půda není schopná pojmout tolik vody navíc. Voda se do krajiny nemůže vsáknout a rozlít. Pak se rozlévá do měst, sklepů a ničí majetek.

Kdy už se poučíme?

Mločí jezírka červen 2020

Čt, 25.06.2020

S radostí přinášíme aktuální obrazovou zprávu od mločích jezírek. Mlokům se daří skvěle a čile se rozmnožují. Do spodního velkého jezírka se nám nastěhovali čolci horští, skokani, kuňky a užovky obojkové. Jezírka k sobě přitáhly mnoho druhů živočichů z širokého okolí. Na přilehlé louce roste množství bylin a poletuje několik druhů motýlů.