OTEVÍRÁNÍ RADUŇSKÉHO MOKŘADU

Otevírání Raduňského mokřadu

Pá, 07.06.2019

Na Raduňském mokřadu v pátek 7.6.2019 proběhla akce „Otevírání Raduňského mokřadu“. Díky podpoře ČSOP a Net4Gas jsme mohli vyrobit nové informační cedule.

Původní panely a dřevěné konstrukce cedulí již byly zničené vlivem vlhkosti a sluníčka, jež cedule úplně vysvětlilo a text a fotografie již nebyly čitelné. Vznikly dvě úplně nové informační cedule s množstvím fotografií a textu, který návštěvníka seznamuje nejen s obyvateli mokřadu, ale také připomíná důležitost ochrany přírody jako komplexního jevu. Ochrana prostředí zahrnuje nejen živočichy nebo rostliny samotné, ale i různá prostředí, která v průběhu roku obývají. Doplnili a o nové prvky jsme rozšířili také broukoviště - nové druhy dřeva a dřevních štěpek. Návštěvník se přímo na lokalitě může prostřednictvím instalovaných QR kódů dočíst, jaký význam má mrtvé dřevo v krajině, co je to vlastně broukoviště nebo hadník a proč by tyto jednoduché a velmi dekorativní prvky neměly chybět v žádné z našich zahrad.

Podívejte se i na naše další lokality na http://natura.semix.cz/cz/biotopy/.

Na Kozmických ptačích loukách bychom velmi rádi uvítali Exmoorské pony, kteří by nám velmi pomohli s údržbou ptačích luk a podpořili by celý zdejší ekosystém. Velkým problémem jsou finance, především na stavbu ohradníku okolo areálu luk. Uvítáme každou, i jednorázovou, finanční podporu. Dary lze odepsat z daní. Přispět na pastvu těchto krásných a užitečných zvířat můžete na http://natura.semix.cz/cz/podporte-nas/. Předem všem děkujeme!