OBJEV VODOMILA ČERNÉHO

Objev vodomila černého

Út, 28.05.2019

vodomil černý

Už jste slyšeli o vodních broucích? Tato skupina hmyzu je velmi různorodá a tvoří ji široké spektrum druhů od nejmenších jedinců v řádech milimetrů až po několika centimetrové obry.

K takovýmto obrům patří i vodomil černý (Hydrophilus piceus). Tento 4,5 centimetru velký brouk není příliš dobrým plavcem, často prochází po stoncích vodních rostlin, kterými se živí. Jeho, až 6 centimetrů velké larvy jsou ale nemilosrdní predátoři s masivními kusadly a pozřou vše, co chytí.

Byli jsme velmi mile potěšeni, když jsme vodomily opakovaně objevili v Raduňském mokřadu. Tento druh je u nás velmi zranitelný. Důvody proč tomu tak je jsou bohužel shodné, jako u ostatních druhů naší fauny a flóry. Zánik vhodných stanovišť, intenzifikace zemědělství a přemíra používání chemických látek v životním prostředí.

V Raduňském mokřadu se těmto broukům líbí především pro různorodost prostředí a dostatek potravy. Část tůní je zarostlá hustou vodní vegetací a kvalita vody je velmi dobrá.