KAKOFONIE ZVUKŮ NA RADUŇSKÉM MOKŘADU - V HLAVNÍ ROLI KUŇKA OBECNÁ

Kakofonie zvuků na Raduňském mokřadu - v hlavní roli kuňka obecná

Út, 28.05.2019

Kuňka obecná

Od prvních teplých jarních dnů můžete na Raduňském mokřadu slyšet záhadné zvuky, které se ozývají zdálo by se odevšud a zároveň odnikud. Teskné „uuh“ se s přibývajícím teplem proměnilo v jednolité hučení.

Tento zpěv mají na svědomí samečci drobné žáby kuňky obecné. Nehnutě odpočívají na vodní hladině, kde jsou velmi nenápadní díky svému krycímu zbarvení. Uvidíte je až v momentě útěku pod vodní hladinu.

V současné roční době již mají kuňky první snůšky nakladeny a v tůních Raduňského mokřadu se prohání stovky pulců. Velmi se těšíme na malinké čerstvě metamorfované kuňky, které zanedlouho na mokřadu budou. Celkové množství dospělých žab odhadujeme na několik set.

Kuňka obecná (Bombina bombina) je v naší legislativě chráněná jako silně ohrožený druh, a proto jsme právem pyšní, že se vyskytuje na Raduňském mokřadu v tak silné populaci. Není ale vyhráno. Kuňky ohrožuje mnoho faktorů jako nezvyklé sucho posledních let, intenzifikace zemědělství, fragmentace krajiny a s tím spojený ubytek vhodných biotopů. Tyto drobné krásné žáby se díky tomu stávají velmi zranitelnými a z naší krajiny velmi rychle mizí.

Kuňky obecné v tak silné populaci, která je na Raduňském mokřadu, tedy není snadné jen tak někde najít. Pojďme se zamyslet nad tím, proč právě Raduňský mokřad je pro ně tak vyhovující, když na mnoha jiných místech ubývají?

Na Raduňském mokřadu nepoužíváme žádnou chemii, hnojení a postřiky proti škůdcům, v tůních nejsou kaprovité ryby a rybníky v sousedství jsou využívány pro rybí plůdek a nehrozí tedy predace rybami. Prostředí Raduňského mokřadu je dostatečně různorodé. Poskytuje kuňkám možnost rozhodnout se, jestli budou ve vodní vegetaci nebo na volné vodní ploše, jestli využijí prosluněné tůně nebo ty ve stínu, také přispívá fakt, že tůňky mají přirozený tvar a pozvolna měnící se hloubky. Tůně jsou pravidelně odbahňovány a prosvětlovány, především probíhá vytrhávání orobinců. Toto prostředí poskytuje dostatek potravy, úkrytů a klidu. Navíc fakt, že z okolních rybníků prosakuje voda do nehlubokých, občas vysychajících tůní v celém komplexu rybníky-mokřad, je velmi významný. Do takových kaluží nepronikají skokani zelené řady, zejména skokan skřehotavý, který je významným predátorem nejen pulců, ale i dospělých kuněk.

Suchozemské prostředí není pro kuňky o nic méně důležité. Tyto drobné žabky jsou sice po celou sezónu ve vodě, ale s příchodem chladné části roku, potřebují možnost se skrýt a zazimovat. K tomuto účelu je na lokalitě postavena řada hadníků, kde mohou kuňky, a mnoho dalších živočichů, bez újmy prospat celou zimu. Šetrné jsou i seče, které provádíme až v podzimním období, a to převážně ručně vedenou kosou. Už jste se byli podívat na barevnou paletu lučního kvítí na našem mokřadu?