DRUHÁ ETAPA REDUKCE STŘEMCHY POZDNÍ

Druhá etapa redukce střemchy pozdní

So, 29.07.2017

Na konci listopadu jsme na Kobeřických motýlích stráních provedli druhou etapu redukce invazní a nepůvodní střemchy pozdní (Prunus serotin). 

Tato dřevina byla v dávné minulosti v sádrovcovém lomu nevhodně využita pro rekultivaci - zalesnění plochy. Dnes už víme, že technické a lesnické rekultivace lomů, pískoven cihelen či jiných ploch napáchají více škody než užitku, proto je vhodné plochy ponechávat samovolné či řízené sukcesi, odstranit nebezpečné prvky, odpady apod. Některé současné přírodní skvosty a rezervace vznikly právě z nezrekultivovaných dolů, podobně jako naše lokalita u Olomouce s největší populací koniklece velokvětého (Pulsatilla grandis) na střední Moravě U Strejčkova lomu.

Jelikož provedený výřez střemchy pozdní byl poměrně razantní, museli jsme na horní hraně svahu doplnit dřeviny a křoviny, které zde opět vytvoří jakýsi větrolam. Pro výsadbu jsme zvolili staré krajové odrůdy ovocných stromů třešní, švestek a hrušní. Až stromy povyrostou, začnou kvést a plodit, bude to pastva pro zlatohlávky, zdobence, samotářské včely, čmeláky, některé motýly, ale také pro ptáky. Z keřů byly vybrány hlohy, které časem vytvoří na některých místech vhodné hnízdiště pro ťuhýky obecné či pěnice vlašské a další druhy.

Aby stromy a keře nepřišly k úhoně ze strany ovcí mozaikovitě vypásajích část strání, jsou výsadby bytelně chráněny. Celkem jsme v lokalitě vysadili 25 ks stromů a 30 keřů ve skupinkách. Práce byla vzhledem k příkrému svahu a nedostupnosti pro dovoz materiálů značně náročná, ale z podařeného díla máme velkou radost.

Adrián Czernik