NAVŠTIVTE NAŠE PŘÍRODNÍ AREÁLY

Cílem obnovy základních funkcí krajiny v našich přírodních lokalitách je podpora ohrožených a chráněných druhů organismů - ptáků, obojživelníků, bezobratlých živočichů a ryb a zachování přírody pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

NAVŠTIVTE NAŠE PŘÍRODNÍ AREÁLY

Kamil Lisal

Pavel Kratochvíl

Michal Čižmár

Marie Slabejová