• MÁME RÁDI PŘÍRODU...

  ... O KTEROU SE AKTIVNĚ STARÁME

  Společnost Semix Pluso je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí.
 • PŘÍRODA JE NÁŠ CHRÁM

  V našich biotopech obnovujeme přírodu pro budoucí generace.

 • MY PŘÍRODĚ, PŘÍRODA NÁM

  Péče o přírodu nás inspiruje k péči o zdraví

 • ZDRAVÝ ŽIVOT S PŘÍRODOU

  Ze zdravé přírody do zdravých potravin

 • SEMIX. INSPIROVÁNI PŘÍRODOU

  Užij si víc přírody! Užij si Semix!

Naše Biotopy

Společnost Semix je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí. V současnosti vlastní několik přírodních areálů za účelem obnovy základních funkcí krajiny a podpory ohrožených a chráněných druhů živočichů. Cílem je zachovat přírodu pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

Poslední aktuality

Přečtěte si poslední novinky z našich přírodních areálů.
Vítání ptačího zpěvu na Kozmických ptačích loukách

Vítání ptačího zpěvu na Kozmických ptačích loukách

Společnost Semix Pluso z Otic připravila pro zájemce z řad veřejnosti vzdělávací přírodovědnou akci s názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Uskuteční se v sobotu 29. dubna 2017 od 9.15 h v přírodním areálu označovaném jako Kozmické ptačí louky. Mokřadní biotop s tůněmi a rozmanitou faunou a flórou o rozloze 38 ha se nachází mezi obcemi Jilešovice a Kozmice na Hlučínsku. Žijí zde vzácné druhy ptáků, ale také obojživelníci, ryby a bezobratlí. Dominantou biotopu je sedm metrů vysoká ptačí pozorovatelna.

Více
Tažní ptáci v Kozmicích

Tažní ptáci v Kozmicích

V sobotu 11. března jsme na Kozmických ptačích loukách přivítali kolegu MVDr. Miloně Jirků z České krajiny a studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kolega Jirků působí kromě zmíněné univerzity také v obecně prospěšné společnosti Česká krajina, která se významně zasadila o návrat kopytníků do České republiky - divokých koní (exmoorských poníků), zubrů a praturů (taurusů). Aktivity České krajiny však tímto výčtem nekončí. Jak nás doktor Jirků informoval, připravují se další projekty, z nichž lze zmínit například zajímavý záchranný program losa evropského (čtěte více na www.ceska-krajina.cz).

Více

Poslední pozorování

Poslední pozorování přírody očima návštěvníků biotopů.
25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.

21.4.2017 Kozmické ptačí louky Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich... Kozmické ptačí louky Administrator

Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich nasedá na hnízdo, ale poté odlétá. Ve skupině čápů 1 jeřáb popelavý výrazně volá a odlétá za hráz. 10 ex. husa velká + 3 mláďata, 2 ex. husa běločelá, 5 ex. volavka popelavá, 3 samci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 2 samice a 1 samec hohola severního, 2 páry čírky modré, 3 páry kachny divoké, 2 potápky malé, 3 samci a 2 samice morčáka velkého. 1 pár labutě, samice patrně sedí na hnízdě na ostrůvku. 13 čejek chocholatých na loukách, 1 vodouš šedý, 1 vodouš rudonohý, 1 pár polák chocholačka, 1 kulík říční, 1 pisík obecný, 2 samci bažanta obecného. 7 prohánějících se zajíců.

17.4.2017 Kozmické ptačí louky Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách! Kozmické ptačí louky K. Lisal

Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách!