• MÁME RÁDI PŘÍRODU...

  ... O KTEROU SE AKTIVNĚ STARÁME

  Společnost Semix Pluso je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí.
 • PŘÍRODA JE NÁŠ CHRÁM

  V našich biotopech obnovujeme přírodu pro budoucí generace.

 • MY PŘÍRODĚ, PŘÍRODA NÁM

  Péče o přírodu nás inspiruje k péči o zdraví

 • ZDRAVÝ ŽIVOT S PŘÍRODOU

  Ze zdravé přírody do zdravých potravin

 • SEMIX. INSPIROVÁNI PŘÍRODOU

  Užij si víc přírody! Užij si Semix!

Naše Biotopy

Společnost Semix je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí. V současnosti vlastní několik přírodních areálů za účelem obnovy základních funkcí krajiny a podpory ohrožených a chráněných druhů živočichů. Cílem je zachovat přírodu pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

Poslední aktuality

Přečtěte si poslední novinky z našich přírodních areálů.
Den Země v Raduňském mokřadu

Den Země v Raduňském mokřadu

Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy jsme v sobotu 6. května připravili komentovanou prohlídku Raduňského mokřadu. Mokřadem provázel zkušený odborník Petr Bláha, který zájemcům z řad dětí i dospělých prezentoval také živé exempláře obojživelníků a ryb v akváriích. 

Více
Vítání ptačího zpěvu na Kozmických ptačích loukách

Vítání ptačího zpěvu na Kozmických ptačích loukách

Společnost Semix Pluso z Otic připravila pro zájemce z řad veřejnosti vzdělávací přírodovědnou akci s názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Uskuteční se v sobotu 29. dubna 2017 od 9.15 h v přírodním areálu označovaném jako Kozmické ptačí louky. Mokřadní biotop s tůněmi a rozmanitou faunou a flórou o rozloze 38 ha se nachází mezi obcemi Jilešovice a Kozmice na Hlučínsku. Žijí zde vzácné druhy ptáků, ale také obojživelníci, ryby a bezobratlí. Dominantou biotopu je sedm metrů vysoká ptačí pozorovatelna.

Více

Poslední pozorování

Poslední pozorování přírody očima návštěvníků biotopů.
25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.

21.4.2017 Kozmické ptačí louky Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich... Kozmické ptačí louky Administrator

Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich nasedá na hnízdo, ale poté odlétá. Ve skupině čápů 1 jeřáb popelavý výrazně volá a odlétá za hráz. 10 ex. husa velká + 3 mláďata, 2 ex. husa běločelá, 5 ex. volavka popelavá, 3 samci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 2 samice a 1 samec hohola severního, 2 páry čírky modré, 3 páry kachny divoké, 2 potápky malé, 3 samci a 2 samice morčáka velkého. 1 pár labutě, samice patrně sedí na hnízdě na ostrůvku. 13 čejek chocholatých na loukách, 1 vodouš šedý, 1 vodouš rudonohý, 1 pár polák chocholačka, 1 kulík říční, 1 pisík obecný, 2 samci bažanta obecného. 7 prohánějících se zajíců.

17.4.2017 Kozmické ptačí louky Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách! Kozmické ptačí louky K. Lisal

Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách!