• MÁME RÁDI PŘÍRODU...

  ... O KTEROU SE AKTIVNĚ STARÁME

  Společnost Semix Pluso je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí.
 • PŘÍRODA JE NÁŠ CHRÁM

  V našich biotopech obnovujeme přírodu pro budoucí generace.

 • MY PŘÍRODĚ, PŘÍRODA NÁM

  Péče o přírodu nás inspiruje k péči o zdraví

 • ZDRAVÝ ŽIVOT S PŘÍRODOU

  Ze zdravé přírody do zdravých potravin

 • SEMIX. INSPIROVÁNI PŘÍRODOU

  Užij si víc přírody! Užij si Semix!

Naše Biotopy

Společnost Semix je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí. V současnosti vlastní několik přírodních areálů za účelem obnovy základních funkcí krajiny a podpory ohrožených a chráněných druhů živočichů. Cílem je zachovat přírodu pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

Poslední aktuality

Přečtěte si poslední novinky z našich přírodních areálů.
První letošní mozaikovitá seč

První letošní mozaikovitá seč

Na naší nejjižnější lokalitě U Strejčkova lomu jsme začali provádět první letošní mozaikovitou seč s cílem omezit travinu - ovsík vyvýšený, který se v území rozšířil a zarůstá cenné teplomilné trávníky.

Více
Labutě vyvedly mladé

Labutě vyvedly mladé

Na Kozmických ptačích loukách se labutím v hnízdě vylíhla tři malá šedá labuťátka. Pod dozorem svých ostražitých a bojovných rodičů již plavou po hladině největší nádrže. Ostatní ptáci se od nich drží v uctivé vzdálenosti.

Více

Poslední pozorování

Poslední pozorování přírody očima návštěvníků biotopů.
18.5.2017 Kozmické ptačí louky 7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1 potápka malá, 4 poláci chocholačky, 1 pár poláka velkého, 3 samci čírky modré, 1 samec lžičáka pestrého do 10 kachen divokých, 1 pisík obecný, 1 kulík říční, cca 15 racků chechtavých, 2 rybáci obecní, 3 čápi bílí, 4 čejky chocholaté, 1 moták pochop. V zadní části u Fojtíka jsem slyšel volat vodouše rudonohého. Skokani zelení, skřehotaví a kuňky obecné 10* hlasy, 1 samec ťuhýk obecný, 1 bramborníček hnědý.

17.5.2017 Kozmické ptačí louky 1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci... Kozmické ptačí louky Administrator

1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci čírky modré, 7 lysek, 2 potápky malé, do 10 racků chechtavých, kachny divoké, 3 páry poláka chocholačky, samec hohola severního, 1 čáp bílý, 3 volavky popelavé, 2 husy velké.

25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.