• MÁME RÁDI PŘÍRODU...

  ... O KTEROU SE AKTIVNĚ STARÁME

  Společnost Semix Pluso je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí
 • PŘÍRODA JE NÁŠ CHRÁM

  V našich biotopech obnovujeme přírodu pro budoucí generace

 • MY PŘÍRODĚ, PŘÍRODA NÁM

  Péče o přírodu nás inspiruje k péči o zdraví

 • ZDRAVÝ ŽIVOT S PŘÍRODOU

  Ze zdravé přírody do zdravých potravin

 • SEMIX. INSPIROVÁNI PŘÍRODOU

  Užij si víc přírody! Užij si Semix!

Naše Biotopy

Společnost Semix je dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí. V současnosti vlastní několik přírodních areálů za účelem obnovy základních funkcí krajiny a podpory ohrožených a chráněných druhů živočichů. Cílem je zachovat přírodu pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

Poslední aktuality

Přečtěte si poslední novinky z našich přírodních areálů.
Výskyt blešníku úplavičného na Kozmických ptačích loukách!

Výskyt blešníku úplavičného na Kozmických ptačích loukách!

Jako velkou odměnu za pomoc přírodě považujeme objev kriticky ohrožené rostliny blešníku úplavičného (Pulicaria dysenterica) v lokalitě Kozmických ptačích luk. Dosud nebyl v Opavské pahorkatině výskyt tohoto druhu znám, ojedinělé nálezy byly hlášeny z Moravy.
Více
Akce věnovaná mezinárodnímu dni mokřadů

Akce věnovaná mezinárodnímu dni mokřadů

V sobotu 3. února proběhla pod vedením předsedy ostravské ZO ČSOP Alces RNDr. Jana Mayera vycházka na Kozmické ptačí louky, které se díky společnosti Semix znovu stávají významnou mokřadní lokalitou a útočištěm mnoha druhů živočichů, zejména ptáků.

Více

Poslední pozorování

Poslední pozorování přírody očima návštěvníků biotopů.
18.5.2017 Kozmické ptačí louky 7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1 potápka malá, 4 poláci chocholačky, 1 pár poláka velkého, 3 samci čírky modré, 1 samec lžičáka pestrého do 10 kachen divokých, 1 pisík obecný, 1 kulík říční, cca 15 racků chechtavých, 2 rybáci obecní, 3 čápi bílí, 4 čejky chocholaté, 1 moták pochop. V zadní části u Fojtíka jsem slyšel volat vodouše rudonohého. Skokani zelení, skřehotaví a kuňky obecné 10* hlasy, 1 samec ťuhýk obecný, 1 bramborníček hnědý.

17.5.2017 Kozmické ptačí louky 1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci... Kozmické ptačí louky Administrator

1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci čírky modré, 7 lysek, 2 potápky malé, do 10 racků chechtavých, kachny divoké, 3 páry poláka chocholačky, samec hohola severního, 1 čáp bílý, 3 volavky popelavé, 2 husy velké.

25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.