ÚDRŽBA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Údržba přírodní památky

Ne, 15.09.2019

V PP U Strejčkova lomu máme celoročně dost práce. Staráme se o seče, které provádíme velmi pečlivě, jako mozaiku kvetoucích bylin, se zastoupením mnohdy velmi vzácných a ohrožených druhů. Bráníme sukcesi, která neúnavně vytlačuje stepní trávníky a prosazuje keře a bohužel i invazivní trnovník akát. 

Velmi nám záleží na přírodě kolem nás. Ceníme si návštěvníků, kteří tento biotop vnímají jako kus nádherné přírody a né jen jako prostor, kde vyhodí odpadky a jdou dál. 

Děkujeme paní Janě Lubojacké za krásná slova, která nám zaslala. 

"V letošním roce jsme dvakrát navštívili Strejčkův lom u Krčmaně. Byli jsme příjemně překvapeni upraveným a udržovaným okolím. Při každé návštěvě jsme viděli pracovníky při odborném sečení porostů kolem lomu i na přístupové cestě k Bílým hlínám. Velmi oceňujeme Vaši iniciativu a zásluhu na udržování těchto lokalit. Pobyt v lomu i jeho okolí byl pro nás odpočinkem po stránce fyzické i psychické. Také jsme mohli pozorovat a vyfotit si rostliny a živočichy, na které člověk na jiných místech běžně nenarazí. Je zřejmé, že lom rády navštěvují i rodiny s dětmi. Uvědomujeme si, jak je důležité chránit tuto přírodní památku a proto Vám patří naše uznání a dík lidem, kteří lokalitu udržují. O to víc jsme byli zděšeni, když jsme zjistili, že kolem Strejčkova lomu se má budovat dálnice a nedovedeme si představit, jak se s těmi všemi negativními následky toto překrásné místo vyrovná. Děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašem podnikání a energie při uskutečňování Vašich plánů ochrany přírody."