PRVNÍ MLÁĎATA ROKU 2020 NA KOZMICKÝCH PTAČÍCH LOUKÁCH

První mláďata roku 2020 na Kozmických ptačích loukách

Po, 30.03.2020

I přes poslední mrazivé dny jsme velmi rádi, že Vám můžeme přinést dobré zprávy. Předposlední březnový den tohoto roku jsme na Kozmických ptačích loukách pozorovali první letošní mláďata. Husa velká nám na okamžik přivedla ukázat svých 5 žlutých housat.

Největším rizikem pro husu velkou je znečištění vody a ztráta přirozených biotopů výskytu. Intenzivní velkoobjemové zemědělství, chemizace, vysušování krajiny a nevhodný management mokřadních lokalit a velké rušení ze stran návštěvníků přírody měl společně s intenzivním lovem za následek velký ubytek těchto ostražitých ptáků.

V současné době v České republice hnízdí kolem 600 párů a v Červeném seznamu je husa velká zapsána jako ohrožená.