PRVNÍ ČEJKA NA KOZMICKÝCH PTAČÍCH LOUKÁCH V ROCE 2020

První čejka na Kozmických ptačích loukách v roce 2020

Po, 27.01.2020

Letošní zima je nadprůměrně teplá a na srážky chudá. O sněhu si můžeme nechat zdát. I přes teplou zimu je ale pro Moravskoslezský kraj velmi neobvyklé, že už 27. ledna se objeví čejky chocholaté. Jsme velmi rádi, že jsme tyto symboly jara mohli na Kozmických ptačích loukách přivítat a přejeme úspěšné hnízdění.

Znáte čejky?

Jako holub velcí, černobílí ptáci s chocholkou zimují především v západní Evropě a na jaře přilétají na svá hnízdiště. Za poslední léta populace čejek zaznamenala výrazný úbytek, a to především vlivem intenzivního zemědělství, zániku přirozených biotopů, predaci a jejich bezohlednému lovu na zimovištích.

Čejky hnízdí časně z jara na zemi, kde v mělkém důlku snášení zpravidla čtyři strakatá vajíčka. Právě tehdy jsou nejvíce zranitelné. Velkoobjemová zemědělská technika obvykle zničí hnízda s vajíčky dříve, než se kuřata stihnou vylíhnout, tak to bývá i se snůškou náhradní. Už vylíhlá kuřátka volí při nebezpečí podobnou strategii jako většina mláďat – přitisknou se nehybně k zemi. Při jarních sečích zahyne spolu například se srnčaty a s mladými zajíci i většina mladých čejek.

V minulosti čejky hnízdily na vlhkých loukách, ale pro mizející vhodná hnízdiště, pro predaci a lov, čejky neustále ubývají a mohlo by se stát, že jejich nezaměnitelná volání, podle kterého dostaly i lidový název jako „kníha“, už naše děti neuslyší. Nedopusťme to!