POMOC A PODPORA SPOLEČNOSTI ČESKÁ KRAJINA

Pomoc a podpora společnosti Česká krajina

Pá, 20.03.2020

Dopis adresovaný Středočeskému kraji pro podporu společnosti České krajiny. Každý z nás se může v pomoci připojit: více na: https://www.ceska-krajina.cz/

 

 

Vážená paní hejtmanko, vážení zástupci Rady Středočeského kraje,

 

z různých zdrojů jsme se dozvěděli o vzniklé situaci ve věci rozšíření potřebné plochy pastvin pro pastvu velkých kopytníků, které provozuje společnost Česká krajina.

 

Jsme výrobní potravinářská firma s 230 zaměstnanci působící v Moravskoslezském kraji a již 21 let finančně a prakticky podporujeme ochranu přírody (http://natura.semix.cz/ ). V loňském roce jsme za významné finanční podpory hejtmana Moravskoslezského kraje zahájili na našich lokalitách na ploše 63 ha pastvu koní plemene Exmoor plemenného materiálu poskytnutého společností Česká krajina z pastvin v Milovicích a okolí. Naše lokalita není jediná, kde bylo rozhodnuto využívat tento způsob k udržování krajiny. Jsou známy další organizace, které podnikají potřebné kroky k zavedení pastvy. Dle našich informací, počet organizací provozující pastvu přesáhne 10 případů.

 

S obavami sledujeme vzniklá nedorozumění kolem rozšíření pastevních ploch v oblasti Milovic, kdy rozhodující slovo k budoucnosti celého projektu závisí na rozhodnutí a celkovém postoji ze strany Krajské úřadu Středočeského kraje, který jako hejtmanka vedete. Rozhodnutí Vaše a rozhodnutí členů Rady, rozhoduje rovněž o osudu našeho chovu v lokalitě „ Kozmické ptačí louky“. Ačkoliv zdánlivě nesouvisí úspěšnost a rozvoj chovu v Milovicích s dalším osudem oněch nejméně deseti dalších chovů v celé ČR, opak je tvrdá realita. Česká krajina a její schopnost produkovat plemenný materiál, stejně tak jako nositel plemenné knihy pro ČR, je rozhodující prvek pro existenci dalších chovů.  Aby Česká krajina mohla tento úkol plnit, musí disponovat dostatečným počtem zvířat na odpovídající ploše pastvin. Proto se velmi přimlouváme, aby se nejen udržel stávající stav rozsahu pastvin, ale došlo i k jejich předpokládanému navýšení. Samozřejmě si uvědomujeme, že nelze rozšiřovat bez omezení, ale to poslední již delší dobu ohlášené je ještě nezbytně nutné z hlediska dlouhodobé udržitelnosti projektu, uskutečnit.

 

Věříme, že zvážíte svá rozhodnutí a projekt pastvy nejen v Milovicích bude moci na odpovídající úrovni pokračovat.

 

S pozdravem za společnost Semix Pluso s r.o.

 

Ing. Kamil Lisal

jednatel

 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338, 747 81 Otice