OPATŘENÍ PŘI PASTVĚ EXMOORSKÝCH DIVOKÝCH KONÍ

Opatření při pastvě exmoorských divokých koní

Pá, 03.04.2020

Divocí koně na Kozmických ptačích loukách splňují, a dokonce předčily, všechny naše představy o pozitivním přínosu této pastvy. Společně s ptáky si zvířata dodávají pocit bezpečí a pozorovali jsme mnoho druhů, například kulíka říčního, konipasy bílé nebo husy velké, kteří společně s koňmi hledají na loukách potravu.

V průběhu pár posledních mrazivých dnů jsme přistoupili k dokrmení koní senem. Koně hladem nijak netrpí, seno pojídají, ale spíš jako příjemné zpestření. Na mnoha místech luk je stále dostatek travin, které lze spásat. Zanedlouho začne naplno růst nová šťavnatá tráva a koně opět nebudou potřebovat žádné další přikrmování.

Koně louky vypásly lépe, než by to zvládla jakákoliv zemědělská technika. Většina loňských travin, je již spasena. Byliny, které poslouží jako žírné a živné pro řadu druhů hmyzu, jako včely nebo motýly, budou mít nyní možnost růst bez velké konkurence těchto trav.

Plošky, které koně narušily svými kopyty hojně využívají bahňáci, jako čejky chocholaté a vodouši rudonozí, nejen při hledání potravy, ale předpokládáme, že tyto plochy budou využívat i při zakládání svých hnízd.