OBRAZCE Z KAMENŮ, POHÁZENÉ ODPADKY, ÚKLID..

Obrazce z kamenů, poházené odpadky, úklid..

Po, 15.06.2020

překvapení návštěvníku přírodní památky

Každoroční údržba PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix už více než desetiletí aktivně stará, si žádá nejen seče, ale i vyřezávání náletových keřů. Je to každoroční boj s přirozenou sukcesí. Proč sukcesi bráníme, když je přirozená?

Přišli bychom tak cenná teplomilná rostlinná společenstva tolik podobná stepím. Zanikla by populace konikleců velkokvětých, hvězdnice chlumní nebo lnu žlutého.

Holé skály by obrostly šípkovými keři, ale žádná spící Růženka by za nimi nebyla. Jen mech a stín. Zmizela by i populace ještěrky zední, výrovi velkému by už se tak dobře nelovilo a škoda by byla i minimálně 30 druhů denních motýlů.

Jako na mnoha lokalitách napříč Českou republikou, se ani náš lom nevyhnul ovsíku vyvýšenému, třtině nebo trnovníku akátu. Tyto rostliny zarůstají a zastiňují ostatní floru až s raketovou rychlostí. Při sečích tedy vybíráme místa, kde je těchto rostlin nejvíce. Ta kosíme, pečlivě vyřezáváme a uklízíme. Popřípadě jsou trávy vytrhávány. Stát zůstávají pouze byliny, které pak spolu s posečenými ploškami tvoří ideální mozaiku pro hmyz a řadu dalších živočichů. To vše musíme stihnout dříve, než semena dozrají a zajistí další generace.

Velmi nás mrzí, když na lokalitu přicházíme a najdeme ohniště s odpadky, vyskládané kamenné obrazce v trávnících a jámy po vykopaných bylinách. Udržovat lokalitu pracemi, které jsme popisovali výše v textu, v takových podmínkách nelze. Nejprve musíme pracně uklidit a ztrácíme drahocenný čas. Z celé plochy hodiny sbíráme kameny, odpadky a rušíme ohniště. Trendem poslední doby je i ničit jezírko, které jsme zde pro zdejší život vytvořili. Jediný zdroj vody, který využívají čolci, vážky, hmyz, ještěrky, ptáci.. Prosíme, zamyslete se předtím, než vymete do ruky kámen nebo zahodíte obaly od jídla. Zdejší lokalita je pro přírodu cenná, nejen proto je přírodní památkou pod ochranou České republiky. Velmi nám pro svou zábavu znesnadňujete možnosti, jak se o Strejčkův lom efektivně starat a podporovat přírodu.

Pohled na pestrobarevnou květenu, množství motýlů, drvodělek, zlatohlávků a spokojeně se vyhřívající ještěrky, je nejlepší odměnou.