MODRÁSEK ROZCHODNÍKOVÝ ZNOVA U STREJČKOVA LOMU

Modrásek rozchodníkový znova U Strejčkova lomu

Pá, 18.10.2019

Tento zajímavý motýl se v minulosti nacházel na lokalitě PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix již více než deset let aktivně stará. Předtím, než se společnost Semix převzala péči o tuto lokalitu, podléhalo toto území neúprosné sukcesi a již se zdálo, že modrásek rozchodníkový i s rozchodníky velkými, nadobro zmizeli. 

O to vetší byla naše radost, když jsme U Strejčkova lomu po několika letech usilovné, ale k přírodě citlivé práce, pozorovali několik rostlin rozchodníků velkých a následně i modrásky rozchodníkové. Do budoucna budeme nadále lokalitu udržovat bez náletů křovin a vhodně načasovanou mozaikovou sečí.

Modrásek rozchodníkový je denní motýl z čeledi modráskovití. V uvedené čeledi bylo na světě popsáno více než 6 000 druhů, na území České republiky byl zaznamenán výskyt 48 druhů. Jde o čeleď, která zahrnuje taxony s rozmanitými ekologickými nároky. Některé druhy obývají xerotermní stanoviště, jiné jsou vázány na podmáčené a vlhké biotopy. Mezi xerotermofilní (sucho- a teplomilné) patří i náš modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion).

Tento druh osidluje teplé biotopy s nezapojenou vegetací, jako jsou skály, suché skalnaté svahy a lomy, s podkladem jak vápencovým, tak i kyselým. V mnoha oblastech přežívá i na druhotných stanovištích, např. v opuštěných lomech a zříceninách hradů.

Vlivem nedostatečného nebo nevhodně realizovaného managementu, zalesnění lokalit nebo blízkého okolí, zavážení lomů odpadem, likvidace vhodných stanovišť při opravě a rekonstrukci hradů v posledního století, došlo k zániku mnoha z těchto biologicky velmi cenných lokalit. Mnoho svahů a starých lomů definitivně zarostlo křovinami a původní xerotermní porosty, se zastoupením mnoha vzácných či ohrožených druhů rostlin, zanikly.

Zmizely tak byliny jako je rozchodník velký (Hylotelephium maximum), který je živnou rostlinou těchto modrásků, ale i další druhy jako mateřídoušky, hvozníky nebo rozrazily, jejichž květy jsou pro tohoto, a řadu dalších motýlů, výborným zdrojem potravy.

Je alarmující že zatímco na počátku minulého století byl modrásek rozchodníkový nalézán na více než 108 lokalitách, v 80. letech minulého století už jen na 55 lokalitách a dnes je to méně než 30 lokalit. Modrásek rozchodníkový je ohrožen také kvůli malé schopnosti dospělců šířit se na nová místa a malému množství vzájemně izolovaných lokalit a populací.

Skutečnost, že často jsou místy výskytu modráska chráněná území, přesto nezaručuje jeho zachování do budoucna.

Výskyt modráska rozchodníkového na lokalite PP U Strejčkova lomu dává naději do budoucna a jasně ukazuje na fakt, že vhodný management může alespoň částečně zahojit velmi biologické cenné lokality, které vlivem špatného hospodaření zdegradovaly.

Děkujeme všem, kteří s námi přiložili ruku k dílu a pomohli tak k obnově a záchraně cenných biotopů, o které společnost Semix pečuje.

za fotografii děkujeme panu Hančovi