EXMOORŠTÍ KONĚ NA NOVÉ PASTVĚ

Exmoorští koně na nové pastvě

Út, 09.06.2020

Autor foto: Jan Unucka

8. června jsme s pomocí přátel Kozmických ptačích luk doprovodili Exmoorské divoké koně na etapu číslo 2, kde do podzimu doplní mozaikovou seč, která zde už byla provedena mimo plochy hnízdícího ptactva.

První etapa s příchodem června bude patřit ohroženému modrásku bahennímu, který k životu a dalšímu rozvoji využívá pouze jednu rostlinu, a to krvavec toten. Přestože koně krvavec nepasou, svým pohybem by mohli rašící rostliny poničit. Z tohoto i dalších důvodů se v tomto období pastva přesouvá na 2. etapu luk.

Divocí koně, kteří nám od podzimu loňského roku pomáhají s údržbou ptačích luk prokázali své schopnosti a perfektně vypásli plochu první etapy Kozmických ptačích luk. Při pastvě upřednostňovali traviny, rákos a náletové dřeviny. Kvetoucí byliny zůstaly na pastvině netknuté. Svými kopýtky hřebci rozrušili travní drn a podpořili růst bylin jako například kosatec žlutý, který letos poprvé zdobí svými květy téměř všechny tůně. Čejky chocholaté a jiní bahňáci využívali prochozené plošky k hnízdění a kolem pasoucích se koní bylo možné pozorovat hbité konipasy luční a bílé při chytání odlétávajícího hmyzu.

Koně budou nadále k vidění od aklimatizační ohrady, která je na Dolnobenešovské části ptačích luk. Prosíme návštěvníky, aby se nesnažili koně pozorovat v jiných částech ohrad – na loukách stále hnízdí ptáci a docházelo by k jejich rušení.