A PŘECE SE ROZMNOŽUJÍ !

A přece se rozmnožují !

Pá, 08.11.2019

Jen málo zasvěcených ví o tom, že by v Česku mohly trvale žít želvy.

Při slově „želva“si v představě vybavíme spíše Afriku nebo Jížní Ameriku. Skutečnost je ale taková, že dokonce mnohem severněji od nás se nachází původní lokality želvy bahenní a to v pobaltských státech, zejména v Litvě. I přes tuto skutečnost jsme měli pochybnosti, jestli v ČR a zejména na ostravsku jsou vhodné klimatické - teplotní podmínky, jako zásadní faktor pro úspěšné rozmnožování. Pochybnosti přetrvávaly až do letošního listopadu. Plánované vyčištění zazemněného koryta jednoho odvodňovacího kanálu se uskutečnilo 5.11. a v průběhu prací došlo k vybagrování spolu se zeminou i jedné malé želvičky. Dle velikosti se dá odvodit, že se jedná o exemplář narozený na jaře v roce 2018. Tento nález přesvědčivě dokazuje, že se želvy na lokalitě rozmnožují. Jedná se o první takové zjištění.