Pozorování - Kozmické ptačí louky


22.4.2018 pár lžičáků pestrých, 3 páry poláků chocholaček, 30 ks husí, 9 labutí bílých, 3 hoholové samečci, 1 hohol samička, 3 páry morčáků, 4 páry březnaček, mnoho racků chechtavých, 5 vodoušů rudonohých, jespák bojovný, 2 páry rybáků obecných, 5 čejek na hnízdech Kozmické ptačí louky Marie S.
16.4.2018 pisila čáponohá Pisila čáponohá se na Kozmických ptačích loukách vyskytovala od pondělí 16.4. do středy 18.4.  Kozmické ptačí louky Marie S.

Pisila čáponohá se na Kozmických ptačích loukách vyskytovala od pondělí 16.4. do středy 18.4. 

11.4.2018 2x Koliha velká, 2 x rybák obecný, 11 hus velkých, 4 labutě bílé, 3 vodouši rudonozí,2x kulík říční, potápka malá sameček Kozmické ptačí louky Marie S.
6.4.18 pár hvízdáků euroasijských, 2 volavky bílé, 2 vodouši rudonozí, samička čírky modré, 11 hus velkých, 4 labutě bílé, čejky chocholaté, kachny divoké, racci chechtaví, Kozmické ptačí louky Marie S.
4.4.2018 2 kulící říční, 3 volavky bílé, 5 volavek popelavých, 8 hus velkých, 8 labutí bílých, 4 vodouši rudonozí, 2 vrány obecné šedé, čáp bílý, 10 kachen divokých, 4 morčáci velcí, Kozmické ptačí louky Marie S.
27.3. 18 5 volavek popelavých, 3 volavky bílé, 4 husy velké, 6 morčák velký, 10 kachna divoká, 10 racek chechtavý, 30 špaček obecný, 30 čejka chocholatá, 15 konipas bílý, 3x kormorán velký, 7 labuť bílá Kozmické ptačí louky Marie S.
19.3.2018 3 x bekasína otavní, 30x čejka chocholatá, 6x kachna divoká, 1x kulík říční, 1x labuť bílá, 7x husa velká, 30x racek chechtavý, 2x strnad rákosní, 1x bramborníček černohlavý, 3x bažant obecný, 4x červenka obecná, 40 x drozd kvíčala, 2x káně lesní, 1x orel Na Kozmické ptačí louky se kromě stálých obyvatel jako drozdi nebo kosové slétává... Kozmické ptačí louky Marie S.

Na Kozmické ptačí louky se kromě stálých obyvatel jako drozdi nebo kosové slétává velké množství ptáků, kteří se vracejí ze svých zimovišť - čejky, konipasové nebo špačci. 

18.5.2017 Kozmické ptačí louky 7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1 potápka malá, 4 poláci chocholačky, 1 pár poláka velkého, 3 samci čírky modré, 1 samec lžičáka pestrého do 10 kachen divokých, 1 pisík obecný, 1 kulík říční, cca 15 racků chechtavých, 2 rybáci obecní, 3 čápi bílí, 4 čejky chocholaté, 1 moták pochop. V zadní části u Fojtíka jsem slyšel volat vodouše rudonohého. Skokani zelení, skřehotaví a kuňky obecné 10* hlasy, 1 samec ťuhýk obecný, 1 bramborníček hnědý.

Přidejte vlastní pozorování přírody!

Vyrazte do našich biotopů s fotoaparátem a sdílejte své zážitky.

Chci Odebírat Newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.