Pozorování - Kozmické ptačí louky


18.5.2017 Kozmické ptačí louky 7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1 potápka malá, 4 poláci chocholačky, 1 pár poláka velkého, 3 samci čírky modré, 1 samec lžičáka pestrého do 10 kachen divokých, 1 pisík obecný, 1 kulík říční, cca 15 racků chechtavých, 2 rybáci obecní, 3 čápi bílí, 4 čejky chocholaté, 1 moták pochop. V zadní části u Fojtíka jsem slyšel volat vodouše rudonohého. Skokani zelení, skřehotaví a kuňky obecné 10* hlasy, 1 samec ťuhýk obecný, 1 bramborníček hnědý.

17.5.2017 Kozmické ptačí louky 1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci... Kozmické ptačí louky Administrator

1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci čírky modré, 7 lysek, 2 potápky malé, do 10 racků chechtavých, kachny divoké, 3 páry poláka chocholačky, samec hohola severního, 1 čáp bílý, 3 volavky popelavé, 2 husy velké.

25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.

21.4.2017 Kozmické ptačí louky Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich... Kozmické ptačí louky Administrator

Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich nasedá na hnízdo, ale poté odlétá. Ve skupině čápů 1 jeřáb popelavý výrazně volá a odlétá za hráz. 10 ex. husa velká + 3 mláďata, 2 ex. husa běločelá, 5 ex. volavka popelavá, 3 samci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 2 samice a 1 samec hohola severního, 2 páry čírky modré, 3 páry kachny divoké, 2 potápky malé, 3 samci a 2 samice morčáka velkého. 1 pár labutě, samice patrně sedí na hnízdě na ostrůvku. 13 čejek chocholatých na loukách, 1 vodouš šedý, 1 vodouš rudonohý, 1 pár polák chocholačka, 1 kulík říční, 1 pisík obecný, 2 samci bažanta obecného. 7 prohánějících se zajíců.

17.4.2017 Kozmické ptačí louky Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách! Kozmické ptačí louky K. Lisal

Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách!

12.4.2017 Kozmické ptačí louky 4 ex. potápka malá, 13 ex. čejka chocholatá na loukách, 3 samcci a 2 samice hvízdáka euroasijského,... Kozmické ptačí louky Administrator

4 ex. potápka malá, 13 ex. čejka chocholatá na loukách, 3 samcci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 8 ex. husa velká, 2 ex. husa běločelá, 1 pár morčák velký, 2 ex. labuť velká, 1 ex. volavka popelavá, 1 samec čírky modré, 10 ex. jespák bojovný (jeden nově s bílou hlavou), 2 volající vodouši rudnonozí, 1 ex. husice nilská, 6 ex. kachna divoká, 10tky špačků obecných, 1 poštolka obecná.

11.4.2017 Kozmické ptačí louky 4x káně lesní, 1x moták pochop, 1 poštolka obecná, 3x vlaštovka obecná, 30x čejka... Kozmické ptačí louky A. Pečinka

4x káně lesní, 1x moták pochop, 1 poštolka obecná, 3x vlaštovka obecná, 30x čejka chocholatá, 5x bažant obecný, 2x labuť velká, do 20 kachen divokých, 4x potápka malá, do 10 jespáků bojovných, 10x husa velká, 4x hvízdák euroasijský, vrabci polní, špačci obecní, 4x kopřivka obecná, 2x hohol severní, vrány šedivky, 2 čírky modré samci, 2 rybáci obecní, 2 straky obecné, 1 racek chechtavý, 2x volavka popelavá, 1 holub doupňák, 1x lyska černá, 1 husa běločelá, 1 vodouš tmavý, 1 racek stříbřitý, 1 samice morčáka velkého, 1x kulík říční.

6. 4. 2017 Kozmické ptačí louky 2 ex. káně lesní, 1 ex. volavka popelavá, 1 ex. poštolka obecná, 2 ex. labuť velká, cca 18 ex. husa... Kozmické ptačí louky Radim Č.

2 ex. káně lesní, 1 ex. volavka popelavá, 1 ex. poštolka obecná, 2 ex. labuť velká, cca 18 ex. husa velká, cca 5 ex. čejka chocholatá, 2 ex. konipas bílý, 2 ex. vrána šedá

Přidejte vlastní pozorování přírody!

Vyrazte do našich biotopů s fotoaparátem a sdílejte své zážitky.

Chci Odebírat Newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.