Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pozorování

16.9.2018 Kozmické ptačí louky 5 bekasín otavních, 3 volavky popelavé, 1 konipas luční, 3 kulíci říční na dvou... Kozmické ptačí louky A. Czernik

5 bekasín otavních, 3 volavky popelavé, 1 konipas luční, 3 kulíci říční na dvou největších nádržích.

20.8. 2018 Volavka stříbřitá (1 ex), volavky bílé (4 ex), popelavé (8 ex) , čápi černí (7 ex) a bílí (1ex), vodouš šedý (7 ex), vodouš kropenatý (4 ex), bekasina otavní (1 ex), čejky chocholaté 100 ex Kozmické ptačí louky Marie S.
13.8.2018 6 ex vodouš šedý, 3 ex vodouš rudonohý, 8 ex vodouš kropenatý, 3 ex bekasina otavní, 2 ex kulík říční, 4 juv. ťuhýk obecný Kozmické ptačí louky Marie S.
18.7.2018 4 x čáp černý, 7x volavka popelavá, 3x volavka bílá, 1 x lednáček říční, 2x vodouš kropenatý, 3 x vodouš rudonohý, 3 x kulík říční Kozmické ptačí louky Marie S.
11.7.2018 4 ex. žluva hajní, 1P moták pochop, 1F+6pull polák chocholačka, 3 ex. bekasina otavní, 3 ex. rybák malý, 3 ex. vodouš rudonohý, 4 ex. vodouš šedý, 2 ex. kulík říční, 1P+1pull rybák říční, 1 ex. ťuhýk šedý, 1pull potápka malá Kozmické ptačí louky Roman Pechník,Martin Miškovský
14.6.2018 2 ex. ledňáček říční, 1 M čírka obecná, 1 F + 9 pull polák chocholačka, 1 F + 5 pull kachna divoká, 2 pull racek chechtavý, 3 ex. želva bahenní, 2 ex. strnad rákosní, 1 M ťuhýk obecný, cca 3000 ex. špaček obecný, 1 M moták pochop, 1 P krkavec obecný, 2 ex Kozmické ptačí louky Roman Pechník
8.6.2018 berneška bělolící Kozmické ptačí louky Roman Pechník
28.5.2018 1 ex.potápka malá,1P konipas luční,5 ex.kulík říční (jeden sedící), 2 ex. čejky chocholaté(sedící), 4P rybák obecný, 1P vodouš rudonohý s kuřaty, 1ex. skřivan polní,5ex. volavka popelavá, 1P moták pochop Kozmické ptačí louky Roman Pechník
21.5.2018 1P vodouš rudonohý+min.2kuřata, lejsek šedý, 3P rybák obecný, 1ex. ledňáček říční.atd. Kozmické ptačí louky Roman Pechník
15.5.2018 tenkozobec opačný pár, 2 páry poláků chocholaček, M polák velký, 2 páry husí s 12 housaty Kozmické ptačí louky Marie S.
15.5.2018 3 páry hus velkých s 16 housaty, 3 páry poláků chocholaček, 4M polák velký,6 ex. vodouš rudonohý,2 ex. jespák bojovný, 3m+2F kopřivka obecná, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labuť velká, 1F čejka chocholatá + 3kuřata, 2 ex. kulík říční, 2 páry rybák obecný, Kozmické ptačí louky Roman Pechník
7.5.2018 první březnačka (kachna divoká) s malými kachničkami, lžičák pestrý M, pár poláků chocholaček, čírka modrá M, vodouš bahenní 6ks, vodouš rudonohý 4ks, 2 páry rybáků obecných Kozmické ptačí louky Marie S.
5.5.2018 Koliha velká - 1, Hohol severní - 4M, Čejka chocholatá - 1 vodící 4 kuřata, Chřástal vodní - 1 (hlas), Čírka modrá - 3M, Kozmické ptačí louky Roman Pechník
2.5.2018 První 3 čejky mají svá kuřátka, zatím celkem 9 kousků :) Kozmické ptačí louky Marie S.
23.4.2018 první letošní vylíhnutá housata Kozmické ptačí louky Marie S.
23.4.2018 4x Vodouš bahenní Kozmické ptačí louky Marie S.
22.4.2018 pár lžičáků pestrých, 3 páry poláků chocholaček, 30 ks husí, 9 labutí bílých, 3 hoholové samečci, 1 hohol samička, 3 páry morčáků, 4 páry březnaček, mnoho racků chechtavých, 5 vodoušů rudonohých, jespák bojovný, 2 páry rybáků obecných, 5 čejek na hnízdech Kozmické ptačí louky Marie S.
20.4.2018 rozmnožování rosniček Raduňský mokřad Marie S.
19.4.2018 rozmnožování kuněk obecných Raduňský mokřad Marie S.
16.4.2018 pisila čáponohá Pisila čáponohá se na Kozmických ptačích loukách vyskytovala od pondělí 16.4. do středy 18.4.  Kozmické ptačí louky Marie S.

Pisila čáponohá se na Kozmických ptačích loukách vyskytovala od pondělí 16.4. do středy 18.4. 

16.4.2018 rozmnožování skokanů skřehotavých Raduňský mokřad Marie S.
11.4.2018 2x Koliha velká, 2 x rybák obecný, 11 hus velkých, 4 labutě bílé, 3 vodouši rudonozí,2x kulík říční, potápka malá sameček Kozmické ptačí louky Marie S.
6.4.18 pár hvízdáků euroasijských, 2 volavky bílé, 2 vodouši rudonozí, samička čírky modré, 11 hus velkých, 4 labutě bílé, čejky chocholaté, kachny divoké, racci chechtaví, Kozmické ptačí louky Marie S.
5.4.2018 rozmnožování skokana hnědého Raduňský mokřad Marie S.
4.4.2018 2 kulící říční, 3 volavky bílé, 5 volavek popelavých, 8 hus velkých, 8 labutí bílých, 4 vodouši rudonozí, 2 vrány obecné šedé, čáp bílý, 10 kachen divokých, 4 morčáci velcí, Kozmické ptačí louky Marie S.
27.3. 18 5 volavek popelavých, 3 volavky bílé, 4 husy velké, 6 morčák velký, 10 kachna divoká, 10 racek chechtavý, 30 špaček obecný, 30 čejka chocholatá, 15 konipas bílý, 3x kormorán velký, 7 labuť bílá Kozmické ptačí louky Marie S.
19.3.2018 3 x bekasína otavní, 30x čejka chocholatá, 6x kachna divoká, 1x kulík říční, 1x labuť bílá, 7x husa velká, 30x racek chechtavý, 2x strnad rákosní, 1x bramborníček černohlavý, 3x bažant obecný, 4x červenka obecná, 40 x drozd kvíčala, 2x káně lesní, 1x orel Na Kozmické ptačí louky se kromě stálých obyvatel jako drozdi nebo kosové slétává... Kozmické ptačí louky Marie S.

Na Kozmické ptačí louky se kromě stálých obyvatel jako drozdi nebo kosové slétává velké množství ptáků, kteří se vracejí ze svých zimovišť - čejky, konipasové nebo špačci. 

18.5.2017 Kozmické ptačí louky 7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

7 volavek popelavých, 1 pár labutí, husy velké + 3 mláďata, 1 pár kopřivky obecné, 7 lysek, 1 potápka malá, 4 poláci chocholačky, 1 pár poláka velkého, 3 samci čírky modré, 1 samec lžičáka pestrého do 10 kachen divokých, 1 pisík obecný, 1 kulík říční, cca 15 racků chechtavých, 2 rybáci obecní, 3 čápi bílí, 4 čejky chocholaté, 1 moták pochop. V zadní části u Fojtíka jsem slyšel volat vodouše rudonohého. Skokani zelení, skřehotaví a kuňky obecné 10* hlasy, 1 samec ťuhýk obecný, 1 bramborníček hnědý.

17.5.2017 Kozmické ptačí louky 1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci... Kozmické ptačí louky Administrator

1 pár labutí velkých, do 5 čejek, 3 vrány šedé, 1 kulík říční, 3 samci čírky modré, 7 lysek, 2 potápky malé, do 10 racků chechtavých, kachny divoké, 3 páry poláka chocholačky, samec hohola severního, 1 čáp bílý, 3 volavky popelavé, 2 husy velké.

25.4.2017 Kozmické ptačí louky 10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1... Kozmické ptačí louky Administrator

10 ex. husa velká, 1 páe husy běločelé, 2 samci hvízdáka euroasijského, 2 potápky malé, 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 vodouš šedý, 2 ex. vodouš rudonohý, 1 ex. volavka popelavá, 1 pár labutě (samice sedí na hnízdě na ostrově), 8 čejek chocholatých, 1 vrána šedá ukořistila čejkám vejce.

21.4.2017 Kozmické ptačí louky Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich... Kozmické ptačí louky Administrator

Na loukách 13 čápů bílých, postupně krouží nad lokalitou a nad ptačí pozorovatenlou, jeden z nich nasedá na hnízdo, ale poté odlétá. Ve skupině čápů 1 jeřáb popelavý výrazně volá a odlétá za hráz. 10 ex. husa velká + 3 mláďata, 2 ex. husa běločelá, 5 ex. volavka popelavá, 3 samci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 2 samice a 1 samec hohola severního, 2 páry čírky modré, 3 páry kachny divoké, 2 potápky malé, 3 samci a 2 samice morčáka velkého. 1 pár labutě, samice patrně sedí na hnízdě na ostrůvku. 13 čejek chocholatých na loukách, 1 vodouš šedý, 1 vodouš rudonohý, 1 pár polák chocholačka, 1 kulík říční, 1 pisík obecný, 2 samci bažanta obecného. 7 prohánějících se zajíců.

17.4.2017 Kozmické ptačí louky Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách! Kozmické ptačí louky K. Lisal

Tři dospělé husy velké se třemi housaty. První hnízdění na Kozmických ptačích loukách!

12.4.2017 Kozmické ptačí louky 4 ex. potápka malá, 13 ex. čejka chocholatá na loukách, 3 samcci a 2 samice hvízdáka euroasijského,... Kozmické ptačí louky Administrator

4 ex. potápka malá, 13 ex. čejka chocholatá na loukách, 3 samcci a 2 samice hvízdáka euroasijského, 8 ex. husa velká, 2 ex. husa běločelá, 1 pár morčák velký, 2 ex. labuť velká, 1 ex. volavka popelavá, 1 samec čírky modré, 10 ex. jespák bojovný (jeden nově s bílou hlavou), 2 volající vodouši rudnonozí, 1 ex. husice nilská, 6 ex. kachna divoká, 10tky špačků obecných, 1 poštolka obecná.

11.4.2017 Kozmické ptačí louky 4x káně lesní, 1x moták pochop, 1 poštolka obecná, 3x vlaštovka obecná, 30x čejka... Kozmické ptačí louky A. Pečinka

4x káně lesní, 1x moták pochop, 1 poštolka obecná, 3x vlaštovka obecná, 30x čejka chocholatá, 5x bažant obecný, 2x labuť velká, do 20 kachen divokých, 4x potápka malá, do 10 jespáků bojovných, 10x husa velká, 4x hvízdák euroasijský, vrabci polní, špačci obecní, 4x kopřivka obecná, 2x hohol severní, vrány šedivky, 2 čírky modré samci, 2 rybáci obecní, 2 straky obecné, 1 racek chechtavý, 2x volavka popelavá, 1 holub doupňák, 1x lyska černá, 1 husa běločelá, 1 vodouš tmavý, 1 racek stříbřitý, 1 samice morčáka velkého, 1x kulík říční.

6. 4. 2017 Kozmické ptačí louky 2 ex. káně lesní, 1 ex. volavka popelavá, 1 ex. poštolka obecná, 2 ex. labuť velká, cca 18 ex. husa... Kozmické ptačí louky Radim Č.

2 ex. káně lesní, 1 ex. volavka popelavá, 1 ex. poštolka obecná, 2 ex. labuť velká, cca 18 ex. husa velká, cca 5 ex. čejka chocholatá, 2 ex. konipas bílý, 2 ex. vrána šedá

5.4.2017 Kozmické ptačí louky 2 ex. motáci pochopi, 1 ex. káně lesní, 2 ex. poštolky obecné, 1 samec hohola severního, 4 ex.... Kozmické ptačí louky Administrator

2 ex. motáci pochopi, 1 ex. káně lesní, 2 ex. poštolky obecné, 1 samec hohola severního, 4 ex. potápky malé, 2ex. lysky černé, 6 párů kachny divoké, 5 ex. volavka popelavá, 1 ex. krahujec obecný loví vrabce polní a špačky obecné (10tky ptáků) spolu s 11 ex. jespáka bojovného. Na poli sedí 6 čejek obecných + 5 přelétá na loukách 12-15, 1 samec bažanta obecného, 1 pár husy běločelé, 15 hus velkých, 1 pár morčáka velkého, 2 páry hvízdáka euroasijského, 1 pár kopřivky obecné, 1 samec čírky modré, 3 vodouši rudonozí, 2 pisíci obecní, 2 bekasíny otavní, 2 labutě velké, 10tky strnadů obecných. Z vodních ploch se ozývají dvě ropuchy zelené.

4.4.2017 Kozmické ptačí louky 2ex pisík obecný, 4ex kulík říční (páří se), 3 ex. potápka malá, 2 páry... Kozmické ptačí louky Administrator

2ex pisík obecný, 4ex kulík říční (páří se), 3 ex. potápka malá, 2 páry hvízdáka euroasijského, 1ex. čírka obecná, 1 pár čírky modré, 1 pár kopřivky obecné, 1 ex. husa bločelá, 12 ex. hus velkých, 3 ex. vodouši rudonozí cca 18 -20 čejek obecných (3 sedí na ostrově) další 4 sedí na vnitřním oraništi Přehyně, na poli do 10 čejek, 2 jespáci (?), 5 bekasín otavních, 11 ex. jespáků bojovných, 2ex labuť velká, 7ex volavka popelavá, 2 ex. poštolka obecná, 2 ex. racek chechtavý, 1 ex. čáp bílý, 3 ex. bažant obecný, 2 ex, vrána šedá, 1 ex. káně lesní, 5 ex. konipas bílý, 1 samec bramborníček černohlavý, 10ky racků bělohlavých 3 až4 páry kachny divoké.

3.4.2017 Čáp bílý 1xčáp bílý-okroužkovaný,1xmoták pochop, 1xpár čírka modrá,1xpár bekasina... Kozmické ptačí louky Roman Pechník

1xčáp bílý-okroužkovaný,1xmoták pochop, 1xpár čírka modrá,1xpár bekasina otavní,1xzrzohlávka rudozobá

25. 3. 2017 Kozmické ptačí louky 2x hohol severní, 2x poštolka obecná, 2x konipas bílý, 1x volavka popleavá, čejka chocholatá... Kozmické ptačí louky Radim Č.

2x hohol severní, 2x poštolka obecná, 2x konipas bílý, 1x volavka popleavá, čejka chocholatá (neznámý počet)

28.2.2017 Kozmické ptačí louky Na nádržích 1 pár hohola severního, morčáka velkého. Přelétá pár hus velkých... Kozmické ptačí louky Administrator

Na nádržích 1 pár hohola severního, morčáka velkého. Přelétá pár hus velkých + dalších 30 až 40 husí, 4 káně lesní, 2 poštolky obecné. Na oraništi do 15 čejek později přelétá až 80 dalších čejek se špačky. V zadní části k Dolnímu Benešovu 2 ex. bekasíny otavní.

24.2.2017 Kozmické ptačí louky Na lokalitou přelétá 1 jestřáb 1 krahujec 4 káně lesní 2 poštolky 1 ťuhýk šedý 1... Kozmické ptačí louky M. Miškovský

Na lokalitou přelétá 1 jestřáb 1 krahujec 4 káně lesní 2 poštolky 1 ťuhýk šedý 1 bekasína 2 volavky pop 1 konipas bílý 8 jeřáb pop - přelet + hlas 2 husa, špačci, skřivani, čejky.

20.2.2017 Kozmické ptačí louky Nad lokalitou přelétá mladý orel mořský. Kozmické ptačí louky Administrator

Nad lokalitou přelétá mladý orel mořský.

17.2.2017 Kozmické ptačí louky U cesty na Kozmice 1 ex. ťuhýk šedý, na loukách 1 ex. volavka bílá, přelétá poštolka... Kozmické ptačí louky Administrator

U cesty na Kozmice 1 ex. ťuhýk šedý, na loukách 1 ex. volavka bílá, přelétá poštolka obecná a 3 ex. káně lesní. V zadní části směrem k Dolnímu Benešovu se pase 8 husí velkých.

16.2.2017 Kozmické ptačí louky Z rána u řeky Opavy 2 dospělí orli patrně tokají, po dotírání hejna strak odlétají proti... Kozmické ptačí louky Administrator

Z rána u řeky Opavy 2 dospělí orli patrně tokají, po dotírání hejna strak odlétají proti proudu řeky Opavy. Nad lokalitou během dne přelétá přibližně 60 - 70 hus velkých, 2 ex.  labutě velké, dokonce první 2 čejky chocholaté, 2 ex. krkavce velkého, do 10 ex. kormorána velkého. Postupně přelétají 3 volavky popelavé, do 5 ex. kání lesních, 1 ex. poštolky obecné, 3 ex. kachna divoká.

15.2.2017 Kozmické ptačí louky 1 ex. husa velká, přelétá nad lokalitou, 2 ex. labuť velká přelet, 6 ex. vrána šedivka, 3 ex.... Kozmické ptačí louky Administrator

1 ex. husa velká, přelétá nad lokalitou, 2 ex. labuť velká přelet, 6 ex. vrána šedivka, 3 ex. káně lesní, 2 ex. bažant obecný, 1 ex. volavka popelavá, 20-30 ex. havran polní, 3 ex. krkavec velký, 1 samec morčák velký přelet, 1 ex. poštolka obecná loví na loukách, 10-15 ex. špaček obecný a cca 20 ex. drozd kvíčala sbírají potravu na loukách.

14.2.2017 Kozmické ptačí louky 3 ex. labuť velká přelétá, 5 ex. kormorán velký přelet nad řekou Opavou, 1 ex. poštolka obecná,... Kozmické ptačí louky Administrator

3 ex. labuť velká přelétá, 5 ex. kormorán velký přelet nad řekou Opavou, 1 ex. poštolka obecná, 2-3 ex. káně lesní přelet.

3.1.2017 Kozmické ptačí louky Nad územím krouží 1 dospělý orel mořský s 2 káněmi lesními a poštolka obecná.... Kozmické ptačí louky admin

Nad územím krouží 1 dospělý orel mořský s 2 káněmi lesními a poštolka obecná. Od řeky Opavy přelet 7 kormoránů velkých. Od Hlučína 10tky racků bělohlavých letí směrem k Opavě, dále desítky až stovky havranů polních,7 labutí velkých. U Přehyně 1 ťuhýk šedý. V odpoledních hodinách přelétá nad loukami jedna volající koliha velká.

9.9.2016 Vodouš šedý, volavka popelavá, potápka malá Na hlavní nádrži byli pozorováni jeden exemplář vodouše šedého, tři volavky popelavé a tři... Kozmické ptačí louky Administrator

Na hlavní nádrži byli pozorováni jeden exemplář vodouše šedého, tři volavky popelavé a tři potápky malé.

19.4.2016 bekasína otavní, volavka bílá, husa velká... V zadní části mokřadů směrem k loukám 5 exemplářů bekasína otavní, 1 volavka bílá, 20 -... Kozmické ptačí louky Administrator

V zadní části mokřadů směrem k loukám 5 exemplářů bekasína otavní, 1 volavka bílá, 20 - 22 hus velkých, na nádržích 2 ks lyska černá, 3 ks potápka malá, 1 pár chocholačka, 1 pár čírka modrá, 1 vodouš šedý, 3 vodouš rudonohý, na starém umělém ostrůvku a novém umělém ostrůvku po jednom rybáku obecném, 2 labutě velké, čejky do 15 ex., 4 volavky popelavé. u tůní - ledvin se ozývají rosničky do 3 ex. a také ze vzdálených mokřadů z Jilešovic, z mokřadu u dolní přehrážky ropucha zelená.

26.4.217 Kozmické ptačí louky V území déšť, přesto na loukách a mokřadech 4 ex. vodouši šedí, 8 ex. vodoušů... Kozmické ptačí louky Administrator

V území déšť, přesto na loukách a mokřadech 4 ex. vodouši šedí, 8 ex. vodoušů bahenních, 2 ex. vodouši rudonozí, 1 ex. bekasína otavní, 8 ex. čejek chocholatých, 1 samec hvízdáka euroasijského , 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 ex. potápka malá, 8 ex. husy velké, 1 pár husy běločelé, 1 lyska černá, 1 samec bramborníčka černohlavého, 2 vrány šedé, 1 pár labutě velké (samice sedí na hnízdě), 1 pár kachny divoké.

27.2.02017 Kozmické ptačí louky Nad územím prolétají postupně 2 a 5 jeřábů popelavých, 1 pár morčáka velkého. Na... Kozmické ptačí louky Administrator

Nad územím prolétají postupně 2 a 5 jeřábů popelavých, 1 pár morčáka velkého. Na poli a sníženinách lokality cca 14 čejek chocholatých + dalších 30-40 přelétá, 60 - 70 hus velkých přelétá. Na velké nádrži 1 labuť velká. V plytkých tůních sbírají špačci 100 - 150 ex. potravu, neúspěšně se snaží lovit krahujec obecný. Ke Kozmicícm 1 ex. ťuhýk šedý. U řeky Opavy do 15 kormoránů velkých.

Přidejte vlastní pozorování přírody!

Vyrazte do našich biotopů s fotoaparátem a sdílejte své zážitky.

Chci Odebírat Newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.