Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O nás

 

Máme rádi přírodu...

... a proto jsme se rozhodli zapojit do péče o českou přírodu a najít lokality, ve kterých bychom mohli obnovit původní ráz krajiny. Máme potřebu přírodu chránit a šetrně nakládat s jejími hodnotami. Více se dočtete v časopise Ochránce+

Začali jsme v roce 1995

"Návrat ke kořenům" jsme zatím realizovali v šesti přírodních lokalitách, které jsme postupně skoupili (v případě Louky u kruháče pronajali) pro jejich výjimečnost a šanci vrátit krajině původní ráz. Výroční zpráva za rok 2017

Naše vize

Chceme uchovat přírodu pro příští generace. Chceme vrátit vodu tam, kde bývala, protože jen tak lze do těchto míst vrátit život v plné kráse. Naším dlouhodobým záměrem je utvářet přirozené podmínky pro faunu a flóru vytipovaných biotopů a uchovat ji tak pro budoucnost, pro naše děti.  

Fakta

 
Investovali jsme miliony korun a další nemalé finanční prostředky získali z regionálních operačních programů, abychom zakoupili vhodné přírodní lokality a obnovili původní ráz krajiny. 
 

49 ha

rozloha biotopů
 

6

počet biotopů
 

7+

odborný dozor
 
 

slovo zakladatele

Vážení návštěvníci stránek Natura – Semix !

Pravděpodobně první otázka, která Vás napadne při otevření našich internetových stránek, může znít – proč právě Semix něco aktivně podniká v ochraně přírody?

ředitel společnosti Ing. Kamil Lisal

Kamil Lisal

jednatel společnosti

 

Náš tým

Představujeme tým lidí, kteří mají největší podíl na našich krocích.
 
Ing. Kamil Lisal

Kamil Lisal

spolumajitel firmy

Ochraně přírody se věnuje celý život. Příroda je to nejcennější, co máme.

Pavel Kratochvíl

Pavel Kratochvíl

spolumajitel firmy

Příroda je jeho koníčkem, relaxuje v ní. Zvláštní pouto si vytvořil ke krajině západního Slezska.

Michal Čižmár

spolumajitel firmy

Svůj vztah k přírodě charakterizuje jednou větou: Co člověk přírodě bere, to by jí měl vrátit.

Marie Slabejová

ekolog firmy

Příroda pro mne byla, je a vždy bude srdeční záležitostí. Jsem hrdá, že mohu pracovat s podobně smýšlejícími lidmi.

Navštivte naše přírodní areály

Cílem obnovy základních funkcí krajiny v našich přírodních lokalitách je podpora ohrožených a chráněných druhů organismů - ptáků, obojživelníků, bezobratlých živočichů a ryb a zachování přírody pro současné i budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.  


Prohlédněte si fotografie z našich biotopů

Objevte kouzlo původní přírody

Umožňujeme individuální prohlídky našich biotopů. Jedinou podmínkou návštěvy našich biotopů je respektování stanovených pravidel. Děkujeme vám za to, že nám pomáháte chránit přírodu a chováte se ohleduplně a tiše. Máte-li zájem přijet na exkurzi s organizovanou skupinou, kontaktujte nás. Po dohodě pro vás připravíme vhodný edukační program.

Chci odebírat newsletter

V případě, že bude vydáván newsletter s novinkami z přírodních biotopů, mám zájem jej odebírat.