Naši dárci a partneři

Pomozte ČSOP Ochránce udržet přírodu zdravou a vybudovat příznivé podmínky pro přežití ohrožených druhů živočichů a rostlin v přírodních lokalitách Kozmické ptačí louky, Raduňský mokřad, Kobeřické motýlí stráně, Strejčkův lom v Krčmani, Mločí jezírka ve Valašské Bystřici nebo Louka u kruháče. Za všechny vaše dary děkujeme! 

Finanční dar můžete poslat prostřednictvím formuláře na zabezpečeném dárcovském portálu Darujme.cz. Vybrat si můžete mezi platbou kartou a bankovním převodem. Nejefektivnější pomocí je pravidelná finanční podpora. I malé, pravidelně darované částky (např. měsíčně) mají pro nás cenu. Výhodou je rozložení daru do nižších částek. ČSOP jakožto obdarovávaná organizace může s darem počítat a plánovat a můžeme jej efektivně využít v případě nečekaných výdajů nebo financování nových aktivit. Svůj dar můžete nasměrovat na konkrétní projekt - je na vaší volbě, kterou přírodní lokalitu svým darem podpoříte.

 

 box_1

 

Členové ČSOP Ochránce či naši současní dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou využít i přímého převodu peněz na transparentní účet ČSOP Ochránce XXXXXXXXX/XXXX, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symboluRozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej také ve prospěch transparentního účtu XXXXXXXXXXXXXX/XXXX, opět prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu.

Z vašich finančních darů můžeme realizovat naše aktivity ve větší kvalitě a i finanční náročnosti. Každého daru, ať už je v řádu jednotek či stovek korun, si ceníme. Svědčí o vaší hluboké důvěře a podpoře, kterých si nesmírně vážíme.

Potvrzení o přijetí daru

Ke všem darům, které přesáhnou 1000 Kč ročně (včetně) zašleme dárci k podpisu darovací smlouvu, která současně platí i jako potvrzení o darované částce pro daňové účely. V darovací smlouvě bude uvedeno, že finanční dar je věnován a bude použit na financování neziskových aktivit, konkrétně pro účely údržby a rozvoje přírodních lokalit pod patronací ZO ČSOP Ochránce. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme darovací smlouvu na požádání.

Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10 % základu daně.

Všem dárcům srdečně děkujeme!

 

Dárci:

Jméno: Částka: Účel: Certifikát:
František Novák 2 000 Kč Auto 00004
Jiří Černý 5 Kč Motorka 00003
Josef Novák 500 Kč Raduňský mokřad 00002
Josef Novák 2000 Kč Kozmické ptačí louky 00001

 

Péče o dárce:

Marie Slabejová

Marie Slabejová

slabejova@semix.cz

tel: 739 323 534

 

Pomáhat přírodě můžete také nákupem cereálních produktů Semix. Nákupem našich produktů nám pomáháte tvořit zisk, který zčásti investujeme do aktivit na ochranu přírody a životního prostředí. Z každého prodaného výrobku jde několik haléřů na financování našich EKO aktivit.

 

Box s textem