Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Naši dárci a partneři

 

Pomozte ČSOP Ochránce udržet přírodu zdravou a vybudovat příznivé podmínky pro přežití ohrožených druhů živočichů a rostlin v přírodních lokalitách Kozmické ptačí louky, Raduňský mokřad, Kobeřické motýlí stráně, Strejčkův lom v Krčmani, Mločí jezírka ve Valašské Bystřici nebo Louka u kruháče. Za všechny vaše dary děkujeme! 

Finanční dar můžete poslat prostřednictvím formuláře na zabezpečeném dárcovském portálu Darujme.cz. Vybrat si můžete mezi platbou kartou a bankovním převodem. Nejefektivnější pomocí je pravidelná finanční podpora. I malé, pravidelně darované částky (např. měsíčně) mají pro nás cenu. Výhodou je rozložení daru do nižších částek. ČSOP jakožto obdarovávaná organizace může s darem počítat a plánovat a můžeme jej efektivně využít v případě nečekaných výdajů nebo financování nových aktivit. Svůj dar můžete nasměrovat na konkrétní projekt - je na vaší volbě, kterou přírodní lokalitu svým darem podpoříte. Můžete také naši činnost podpořit bez udání, na který konkrétní projekt prostředky věnujete. 

 

Členové ČSOP Ochránce či naši současní dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou využít i přímého převodu peněz na transparentní účet ČSOP Ochránce č. 2301401579/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej také ve prospěch transparentního účtu č. 2301401579/2010, opět prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu.

Přehled variabilních symbolů

13 - Kozmické ptačí louky; 23 - Kobeřické motýlí stráně; 33 - Raduňský mokřad; 43 - Strejčkův lom; 53 - Louka u "kruháče"; 63 - Mločí jezírka; 99 - všeobecná podpora

Z vašich finančních darů můžeme realizovat naše aktivity ve větší kvalitě a i finanční náročnosti. Každého daru, ať už je v řádu jednotek či stovek korun, si ceníme. Svědčí o vaší hluboké důvěře a podpoře, kterých si nesmírně vážíme.

Potvrzení o přijetí daru

Ke všem darům, které přesáhnou 1000 Kč ročně (včetně) zašleme dárci k podpisu darovací smlouvu, která současně platí i jako potvrzení o darované částce pro daňové účely. V darovací smlouvě bude uvedeno, že finanční dar je věnován a bude použit na financování neziskových aktivit, konkrétně pro účely údržby a rozvoje přírodních lokalit pod patronací ZO ČSOP Ochránce. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme darovací smlouvu na požádání.

Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10 % základu daně.

Všem dárcům srdečně děkujeme!

 

Dárci:

Datum Jméno: Částka: Účel: Certifikát:
12.9.2018 ZŠ Stěbořice, okres Opava, žáci 8. třídy 500 Kč Kozmické ptačí louky 0011
20.8.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0010
20.7.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0009
20.6.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0008
30.5.2018 Ing. Markéta Dufková 500 Kč Raduňský mokřad 0007
30.5.2018 Ing. Markéta Dufková 500 Kč Kobeřické motýlí stráně 0006
21.5.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0005
 Dar mimo transp. účet Jiří Koval 200 Kč Kozmické ptačí louky 0004
  Dar mimo transp. účet Semix Pluso 57.000 Kč Kozmické ptačí louky -
17.5.2018 Otakar Zavalský 2.000 Kč Kozmické ptačí louky 0003
20.04.2018 Martin Pavlíček 500 Kč Všeobecná podpora 0002
29.03.2018 Otakar Zavalský 5.000 Kč Kozmické ptačí louky 0001

 

Kontaktní osoba:

Marie Slabejová

Marie Slabejová

slabejova@semix.cz

tel: 739 323 534

 

Pomáhat přírodě můžete také nákupem cereálních produktů Semix. Nákupem našich produktů nám pomáháte tvořit zisk, který zčásti investujeme do aktivit na ochranu přírody a životního prostředí. Z každého prodaného výrobku jde několik haléřů na financování našich EKO aktivit.

POMOZTE NÁM!