MLOČÍ JEZÍRKA

Pozorování a aktuality

O biotopu

V katastru obce Valašská Bystřice, okr. Zlín jsme na jednom bezejmenném potůčku vybudovali kaskádu sedmi jezírek, abychom umožnili rozmnožování silně ohroženého mloka skvrnitého. Mloci se v této oblasti pravidelně v hojném počtu rozmnožovali v bočních tůňkách tohoto potůčku. Před přibližně 15 lety však vlivem povodňového deště došlo k zařezání dna potoka do podloží, v některých místech až do hloubky jednoho metru. Tím zanikly boční tůňky tolik důležité pro vývin vodního stadia larev mloků. Další nepříznivou okolností se staly dlouhé periody bez deště v posledních letech. Potok v jarním i letním období vysychá, což má za následek, že vývoj larviček není dokončen.

V důsledku tohoto negativního vývoje klesly počty dospělých mloků a hrozilo jejich vymření. Vzhledem k dlouhověkosti tohoto druhu obojživelníků byla naděje, že po vybudování jezírek dojde k obnovení reprodukce přeživších mloků, což se nakonec skutečně podařilo.