AKTUALITY

Všechny aktuality

A přece se rozmnožují !

Pá, 08.11.2019

Jen málo zasvěcených ví o tom, že by v Česku mohly trvale žít želvy.

Modrásek rozchodníkový znova U Strejčkova lomu

Pá, 18.10.2019

Tento zajímavý motýl se v minulosti nacházel na lokalitě PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix již více než deset let aktivně stará. Předtím, než se společnost Semix převzala péči o tuto lokalitu, podléhalo toto území neúprosné sukcesi a již se zdálo, že modrásek rozchodníkový i s rozchodníky velkými, nadobro zmizeli. 

O to vetší byla naše radost, když jsme U Strejčkova lomu po několika letech usilovné, ale k přírodě citlivé práce, pozorovali několik rostlin rozchodníků velkých a následně i modrásky rozchodníkové. Do budoucna budeme nadále lokalitu udržovat bez náletů křovin a vhodně načasovanou mozaikovou sečí.

Kozmické ptačí louky již dosáhly rozlohy 63 ha!

Po, 14.10.2019

Získávání pozemků pro naší ptačí lokalitu, i když se jedná o periodicky zamokřené louky s nižší bonitou půdy, v zájmu zprůchodnění prodeje musíme měnit za půdu ornou, kterou s předstihem vykupujeme v blízké oblasti. Je to časově a organizačně náročný a nákladný proces.