U STREJČKOVA LOMU (KRČMAŇ)

Aktuality z oblasti U Strejčkova lomu (Krčmaň)

Každoroční seče U Strejčkova lomu

Čt, 20.06.2019

Každoroční údržba PP U Strejčkova lomu, o kterou se společnost Semix už více než desetiletí aktivně stará, si žádá nejen seče, ale i vyřezávání náletových keřů. Je to každoroční boj s přirozenou sukcesí. 

FOTO: Marie Slabejová: ještěrka zední

Pravidelná údržba

Út, 22.01.2019

Každoročně probíhá na zvláště chráněném území - PP U Strejčkova lomu (u obce Krčmáň) výřez náletových křovin, zejména šípkových růží, trnek nebo akátů.

První letošní mozaikovitá seč

Po, 12.06.2017

Na naší nejjižnější lokalitě U Strejčkova lomu jsme začali provádět první letošní mozaikovitou seč s cílem omezit travinu - ovsík vyvýšený, který se v území rozšířil a zarůstá cenné teplomilné trávníky.