U STREJČKOVA LOMU (KRČMAŇ)

Aktuality z oblasti U Strejčkova lomu (Krčmaň)

FOTO: Marie Slabejová: ještěrka zední

Pravidelná údržba

Út, 22.01.2019

Každoročně probíhá na zvláště chráněném území - PP U Strejčkova lomu (u obce Krčmáň) výřez náletových křovin, zejména šípkových růží, trnek nebo akátů.

První letošní mozaikovitá seč

Po, 12.06.2017

Na naší nejjižnější lokalitě U Strejčkova lomu jsme začali provádět první letošní mozaikovitou seč s cílem omezit travinu - ovsík vyvýšený, který se v území rozšířil a zarůstá cenné teplomilné trávníky.