RADUŇSKÝ MOKŘAD

Aktuality z oblasti Raduňský mokřad

hadník s ještěrkou živorodou

Co je to hadník a proč hadníky zakládáme

St, 22.05.2019

V naší přírodě raketovým tempem ubývá vhodných míst, která by poskytovala vhodné podmínky pro druhy našich živočichů, které do naší krajiny neodmyslitelně patří. Ohrožení se týká nejen vodních, ale i suchozemských biotopů, kde také dochází k narušení možností migrací v krajině a následné fragmentaci populací a celých ekosystémů.

zlatěnka

Mrtvé dřevo a broukoviště

St, 22.05.2019

Co to je mrtvé dřevo?  Existuje jen několik málo dalších biotopů s podobnou rozmanitostí, jako je mrtvé dřevo. Může pocházet z jehličnatých nebo listnatých stromů. Mohou je tvořit pouze větvičky, borka, kořeny nebo celé kmeny. Mohou to být stojící nebo ležící odumřelé části stromů, keřů nebo i celé stromy.

Petr Blaha a představení fauny mokřadu

Den Země na Raduňském mokřadu 2019

So, 27.04.2019

Už tradičně probíhala oslava Dne Země ve spolupráci s městem Opava na Raduňském mokřadu.