AKTUALITY

Všechny aktuality

Co je to hadník a proč hadníky zakládáme

St, 22.05.2019

V naší přírodě raketovým tempem ubývá vhodných míst, která by poskytovala vhodné podmínky pro druhy našich živočichů, které do naší krajiny neodmyslitelně patří. Ohrožení se týká nejen vodních, ale i suchozemských biotopů, kde také dochází k narušení možností migrací v krajině a následné fragmentaci populací a celých ekosystémů.

Mrtvé dřevo a broukoviště

St, 22.05.2019

Co to je mrtvé dřevo?  Existuje jen několik málo dalších biotopů s podobnou rozmanitostí, jako je mrtvé dřevo. Může pocházet z jehličnatých nebo listnatých stromů. Mohou je tvořit pouze větvičky, borka, kořeny nebo celé kmeny. Mohou to být stojící nebo ležící odumřelé části stromů, keřů nebo i celé stromy.

želva bahenní

Želva bahenní a jak to s ní vlastně je

Út, 07.05.2019

Zájemci o dění na Kozmických loukách pravděpodobně při pozorování ptactva zaznamenali přítomnost několika želv slunících se na vyvýšených místech nebo kmenech stromů. V tomto případě se nejedná o tzv. americké nepůvodní želvy, které jsou k vidění na mnoha místech Čech a Moravy. V našem případě je k vidění původní evropský druh želvy bahenní Emys orbicularis.