VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Vítání ptačího zpěvu

St, 10.04.2019

Jarní příroda se začala probouzet a na Kozmických ptačích loukách už lze pozorovat mnoho druhů rostlin a živočichů, zejména ptáků. Další a další druhy přilétají ze svých zimovišť a mnoho z nich našlo svůj domov právě u nás, na Kozmických ptačích loukách.

Společnost Semix Pluso z Otic připravila pro širokou veřejnost vzdělávací přírodovědnou akci s názvem „Vítání ptačího zpěvu“.

Pro účastníky „Vítání ptačího zpěvu“ bude 13. dubna 2019 od 9.30 h pod patronací odborníků - přírodovědců připravena komentovaná prohlídka přírodního areálu Kozmické ptačí louky.  Účastníci se na několika stanovištích mohou dozvědět mnohé zajímavosti ze života živočichů obývajících Kozmické ptačí louky, poznávat rostliny a obeznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů a smyslem konkrétních ochranářských aktivit.

Velmi atraktivní částí připravovaného programu má být stejně jako vloni kroužkování ptáků s doprovodným výkladem. Po absolvování trasy se stanovišti si účastníci akce budou moci dalekohledem z ptačí pozorovatelny prohlédnout hnízdiště ptáků.

Semix představí také svou produkci zdravých celozrnných výrobků a pro zájemce bude připravena i malá ochutnávka a možnost si produkty zakoupit.

Mokřadní biotop Kozmické ptačí louky s tůněmi a rozmanitou faunou a flórou o rozloze 52 ha se nachází mezi obcemi Jilešovice, Kozmice a Dolní Benešov. Žijí zde vzácné druhy ptáků, ale také obojživelníci, ryby a bezobratlí, včetně 22 druhů vážek.

Dominantou biotopu je sedm metrů vysoká ptačí pozorovatelna, která návštěvníkům umožňuje pozorovat ptactvo bez zbytečného rušení.

A kde takové vítání ptačího zpěvu vůbec vzniklo?

O akci „Vítání ptačího zpěvu“ slyšíme poprvé v roce 1983 z anglického Birmingamu, tehdy pod názvem Dawn Chorus Day. Místní ornitologové se rozhodli, vždy první neděli v květnu, uvítat přicházející jaro. Brzy na to se už akce pořádala pod záštitou BirdLife international v celé Evropě.

Společnost Semix se k akci pořádané Slezskou ornitologickou společností a Českou společností ornitologickou na mnoha místech České republiky opět letos připojí. Minulé ročníky proběhly velmi úspěšně a doufáme, že letošní Vítání bude stejně nebo dokonce více vydařený.


Kozmické ptačí louky jsou velmi dobře přístupné z vlakové zastávky Jilešovice (na trase Opava-východ – Ostrava-Svinov) nebo Kozmice (na trase Opava-Hlučín). Bez problémů se na místo dostanou i cyklisté, motoristé musí své auto odstavit na silnici u Kolečkova mlýna nebo na volných parkovištích v Jilešovicích. Vhodná je turistická obuv a dlouhé kalhoty, hodit se budou i dalekohledy a fotoaparáty.