STÁDO DIVOKÝCH KONÍ NA KOZMICKÝCH PTAČÍCH LOUKÁCH UŽ JE KONEČNĚ KOMPLETNÍ.

Stádo divokých koní na Kozmických ptačích loukách už je konečně kompletní.

Út, 10.03.2020

Od 22. listopadu minulého roku se na loukách pase 13 hřebců exmoorského pony a všechno funguje podle plánu a představ, které jsme měli. Původní záměr bylo mít čtrnáct hřebečků, kteří budou ptačí louky šetrně udržovat selektivní pastvou travin. Vše nasvědčuje tomu, že pastva skutečně bude mít pro zdejší biodiverzitu velký přínos.

Kde ale zůstal ten jeden hřebeček? V původním termínu, 22.listopadu, příjezdu koní se ho nepodařilo z Milovických pastvin včas odchytit. Proto se k hřebcům na Kozmických ptačích loukách přidal poslední zbývající koník teprve až o čtyři měsíce později, a to v pátek 6.3. 2020. Kozmické stádo je nyní kompletní.

Hřebeček cestu zvládl bez potíží a ostatní koně v čele s vůdčím hřebcem, kterého pracovně nazývame Kipo, si pro nového člena stáda ihned přišly. Myslíme, že si na sebe z Milovic pamatují. Z počátku byl kůň Falon stresovaný dlouhou cestou z Milovic a některým hřebcům trvalo, než jej přijali. Staronového člena odháněli od stáda, někdy až do vody. Po zhruba dvou dnech, kdy se urovnávala hierarchie stáda, se hřebci sžili a nyní se už všichni, jako jedno stádo, spokojeně pasou.

Dlouhodobě nám dělají starosti lidé se psy na volno. Přímo v prostoru luk je to pro zde hnízdící ptáky fatální záležitost, navíc hrozí plašení koní. Na okolních pozemcích, mimo Kozmické ptačí louky, je pes na volno velikou hrozbou pro raketovým tempem mizející koroptve polní, pro zajíce a jejich mláďata, bažanty a srnčí zvěř s mláďaty. Je veliká škoda, že je mezi námi tolik nezodpovědných lidí, kteří do přírody vstupují bez respektu a empatie s volně žijícími živočichy.