PROBĚHL DALŠÍ ROČNÍK VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Proběhl další ročník vítání ptačího zpěvu

So, 13.04.2019

V sobotu 13. dubna pořádala společnost Semix Pluso, ve spolupráci se Slezskou společností ornitologickou na Kozmických ptačích loukách Vítání ptačího zpěvu.

Počasí bylo skutečně aprílové, protože pouze tuto sobotu bylo opravdu zima a deštivo. I přes chladné počasí přišlo několik desítek zájemců o prohlídku této ptačí rezervace. Velmi nás potěšil tak velký zájem účastníků - o přírodu, ptáky a aktuální problémy, se kterými se potýká životní prostředí. V letošním roce jsme se více než jindy zaměřili na problém nedostatku vody v krajině.

Často si totiž neuvědomujeme, jak vzácná voda je a nad její hodnotou se zamyslíme, až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život a je pro nás naprosto nepostradatelná. Špatným hospodařením s vodou v krajině - rozsáhlými melioračními zásahy, vysoušením rybníků a mokřadů a dalšími zásahy člověka-  půda ztratila svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržováním vody v krajině. Proto spolu se změnou klimatu dnes čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Kozmické ptačí louky jsou v tomto ohledu naprostým unikátem. Celý mokřadní ekosystém dokáže zadržet více než 60 tisíc m3 vody, což může vzhledem k ploše konkurovat sebelepší přehradě, která navíc neumožňuje vodě vsakovat do půdy a mnohdy devastuje malý vodní cyklus.

Při vítání ptačího zpěvu se nevěnujeme pouze ptákům a tak se návštěvník mohl na prvním stanovišti setkat se zástupci Ostravské univerzity – Standou Ožanou a Míšou Drgovou, kteří nám představili vážky České republiky. Oba ukázali provázanost mokřadních biotopů, vlhkomilných a vodních rostlin se světem nad hladinou.  Prohlídka pokračovala stanovištěm ornitologů. Již tradičně pan doktor Mayer a jeho ZO ČSOP Alces. Velmi zručně odchytili několik drobných pěvců jako např. červenku a následně je okroužkovali.

U ptačí pozorovatelny nás přivítal Petr Blaha a Tonda Světlík, kteří nás uvedli do světa obojživelníků, plazů a ryb. Více už na vybraných fotografiích.

Děkujeme všem účastníkům akce a našemu marketingovému oddělení za prezentaci výborných produktů společnosti Semix. Velké díky patří i Martinu Pavlíčkovi, který se staral o zábavu dětí a Radce Židkové, která Vás provázela světem ptáků na ptačí pozorovatelně. 

Těšíme se na další ročníky přírodovědných akcí pořádaných z iniciativy společnosti Semix a zveme Vás na Den Země, který 27.4. od 9.30 proběhne na Raduňském mokřadu.

Natura Semix