HNÍZDNÍ SEZÓNA 2019 SE VYDAŘILA!

Hnízdní sezóna 2019 se vydařila!

Pá, 02.08.2019

Na Kozmických ptačích loukách, které jsou největší lokalitou, o kterou se společnost Semix aktivně stará,  opět slavíme úspěšnou hnízdní sezónu.

V letošním roce se díky dostatečnému množství vláhy a tím i potravy všem dařilo. Vyhnízdilo u nás na 25 páru čejek chocholatých, a protože ne všechna kuřata se vylíhla ve stejnou dobu, měli jsme neustále o zážitky postaráno. V jeden okamžik se po loukách procházela odrostlá mláďata, pyšní rodičové i čerstvá kuřátka.

Sezóna dopřála i vodoušům rudonohým, kteří se na loukách vyskytovali minimálně v osmi párech, kdy prokazatelně 6 párů vyhnízdilo. Oproti minulým letům je to nárůst minimálně o dva páry. Zároveň se jedná o pravděpodobně nejvyšší koncentraci hnízdních párů na jediné lokalitě. Jejich krásně zvonivý hlas můžete na loukách slyšet i nyní.

Další letošní raritou byly dva páry hohola severního, které v připravených hnízdních budkách vyvedly dohromady na 15 mladých hoholů. Hnízdění hohola na Kozmických ptačích loukách je zároveň nejsevernějším místem u nás a jedním ze dvou na Moravě.

O zábavu se starala i kolonie racků chechtavých, kteří si letos zabrali celý ostrůvek na velké tůni pod ptačí pozorovatelnou a vylíhlo se na 2 stovky mladých racků.

Za tyto úspěchy jsme právem pyšní, protože těchto ptáků, a zejména bahňáků, nejen u nás, ale v celé Evropě, raketovým tempem ubývá. Ptákům chybí vlhké louky, kde by nalézali potravu a příhodná místa k hnízdění. Často se pak uchylují na zemědělskou půdu, kde trpí intenzivní technikou, nevhodně načasovanými sečemi a chemizací krajiny.

Děkujeme všem našim dárcům, kteří na údržbu Kozmických ptačích luk přispěli a umožnili nám vyjít vstříc přírodě. Darovat můžete skrze transparentní účet na našich webových stránkách nebo přes doménu darujme.cz. Každá pomoc, ať přijdete osobně, vyfotit si krásnou přírodu z ptačí pozorovatelny nebo nám přispějete finančně, se počítá.